Tudományos felmérések

Antibiotikum használat a fogorvosi gyakorlatban

Az alábbi kérdőívet M. Lollobrigida és mtsai által készített, az "Antibiotics to Prevent Surgical Site Infection (SSI) in Oral Surgery: Survey among Italian Dentists" című publikációban közzétett kérdőív alapján állítottuk össze. Célja a fogorvosok antibiotikum alkalmazási szokásainak felmérése hazánkban. Kérjük, csak fogorvosi diplomával (is) rendelkező praktizáló orvosok töltsék ki! A kérdőívek feldolgozása természetesen anonym módon történik. Fontos, hogy küldés előtt minden kérdést válaszoljanak meg!

Közreműködésüket köszönjük!

Fogászati ellátáshoz való viszony

Tájékoztató

Azon fogorvosok részére, akik legalább 5 éve praktizálnak és önkéntesen szolgáltatnak adatot a „Fogászati ellátáshoz való viszony” kérdőíves vizsgálatához. A szájhigiénével kapcsolatos egészség magatartás vizsgálata és megértése fontos a fogászatiprevenció és a fogászatikezelésekhez való viszony kultúrájának fejlesztéséhez. Vizsgálatunk kiterjed az általános társadalmi vélekedés feltárására, amelyet összevetünk a prevencióban és az ellátásban érdekelt szakemberek által képviselt szemlélettel.

Tisztelt adatszolgáltató!

Arra kérjük, hogy vegyen részt a fent jelzett kutatásban, amelyben Önnek, mint legalább 5 éve praktizáló szakembernek a véleménye fontos számunkra.

Adatszolgáltatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy feltárjuk azokat a lélektani tényezőket, amelyek gátolják, illetve segíthetik a fogászat területén az orvos beteg kapcsolat egyre tudatosabb és egyre hatékonyabb alakítását, mind a prevenció, mind az ellátás területén.

Az online kérdőív közvetlen elérhetősége az alábbi linken érhető el: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-bbTpAqwC6hx1r6SmJMCXpk1k9lwqgS-UEJ8QZ3s1NaVUyA/viewform?usp=sf_link

MIH kérdőív

Kutatás célja, hogy a hazánkban jelentős diagnosztikai és kezelési nehézségeket okozó MIH (moláris-incizális-hipomineralizáció) megbetegedés fogorvos kollégák körében való ismertségét felmérjék.
Eredményeink alapul szolgálhatnak akár továbbképzések megszervezéséhez is.
Etikai engedély: IV/2555-1/2022/EKU.

E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben

Kedves Kolléga!

Segítségét kérjük vizsgálatunkhoz, mely az „E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben” című 2020. évi NKFI-1 nyertes pályázat (FK 134372)” kereteiben zajlik és az SE ÁOK Magatartástudományi Intézetének Digitális egészség munkacsoportjának megkeresésére végzünk. A kutatás etikai engedélyének száma: IV/10927/2020/EKU.

A kutatás célja: adatok gyűjtése a fogorvoslásban dolgozók digitális ismereteiről és a fogorvosi hivatás digitalizációjáról alkototott véleményükről. Kérjük, a kérdőívet kizárólag a fogorvoslásban aktívan résztvevő kollégák töltsék ki. A kérdőív kitöltése három percet vesz igénybe, az adatokat a fennálló adatkezelési törvényeknek megfelelően kezeljük. A vizsgálat menetét és szabályosságát az Országos Szakfelügyelet (fog és szájbetegségek szakirány) ellenőrzi. Az eredményekről a magyarországi fogorvosi szaksajtóban számolunk be.

A kérdőívet az alábbi linken érhetik el:

http://evasys.semmelweis.hu/evasys/online.php...

Köszönjük segítő együttműködését!

Dr. Németh Orsolya Ph.D.egyetemi docens

intézetigazgató

Budapesti Szakfelügyelő Főorvos

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet