Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok területi szervezete

Kiemelt témák

Új ösztöndíj-típus létrehozásának kérése a szakfogorvos-jelöltek részére

Kedves Kollégák!

Noha az alábbi téma egyeztetése a Magyar Rezidens Szövetség és az OKFŐ hatásköre, Területi Szervezetünk támogatja a szakorvos-jelöltek Magyar Rezidens Szövetség által kidolgozott ösztöndíj-programjának a fogorvos rezidensekre is történő kiterjesztését.

Közös célunk a szakorvosok NEAK-finanszírozott szakellátásban tartása, utánpótlás biztosítása a kiegyensúlyozottabb ellátás és a jobb páciens-biztonság érdekében.

Erről - kérésükre - az Egészségügyi Államtitkárságot is tájékoztattuk az alábbi anyagunkban.

XIV. Magyar Fogorvosnapok 2024. május 10-11-én az ELTE-n!

2024. május 10-11-én kerül megrendezésre a XIV. Magyar Fogorvosnapok Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campusának 1/A épületében (Északi Tömb)

Aktualitások

Új ösztöndíj-típus létrehozásának kérése a szakfogorvos-jelöltek részére

Kedves Kollégák!

Noha az alábbi téma egyeztetése a Magyar Rezidens Szövetség és az OKFŐ hatásköre, Területi Szervezetünk támogatja a szakorvos-jelöltek Magyar Rezidens Szövetség által kidolgozott ösztöndíj-programjának a fogorvos rezidensekre is történő kiterjesztését.

Közös célunk a szakorvosok NEAK-finanszírozott szakellátásban tartása, utánpótlás biztosítása a kiegyensúlyozottabb ellátás és a jobb páciens-biztonság érdekében.

Erről - kérésükre - az Egészségügyi Államtitkárságot is tájékoztattuk az alábbi anyagunkban.

2024-04-12

Ismételt felhívás honlap módosítására kifogásolható reklám miatt

Kedves Kollégák!
2024. január 26-i levelünkre reagálva a több kolléga által kifogásolt sérelmes hirdetési oldal tulajdonosa megváltoztatta honlapján az eredeti reklám szövegét.
A napokban azonban ismét bejelentés érkezett, hogy egy régi honlapon, és a közösségi média oldalon is fentmaradt a kifogásolható - a NEAK finanszírozott ellátásban dolgozó kollégákra nézve - sértő reklám.
Ezért ismételt megkereséssel fordultunk a Vállalkozóhoz, melyet alább olvashatnak a Kollégák!
Továbbra is fontos, hogy ha bármelyiküket érdeksérelem éri, akkor számíthatnak a segítségünkre! Figyeljünk egymásra, tartsuk szakmánkat megbízható, etikus keretek közt!

2024-04-09

Tárgyalás az ágazati vezetőkkel

Kedves Kollégák!

2024. április 4-én, csütörtökön a MOK fogorvos képviselői egyeztető tárgyaláson vettek részt az Egészségügyi Államtitkárság kezdeményezésére.

A fogorvos küldöttséget Dr. Skapinyecz Tibor a MOK fogorvos alelnöke vezette, a találkozón részt vettek még, Dr. Linninger Mercedes, a Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke, valamint Dr. Pinke Ildikó és Dr. Hegedüs Tamás, a MOK titkárai is. Az ágazati irányítást Dr. Takács Péter Államtitkár Úr, Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony és kollégáin kívül a NEAK részéről Dr. Kőrösi László és Falusi Zsófia, míg az OKFŐ részéről Dr. Wernigg Róbert képviselték.

Dr. Takács Péter Államtitkár Úr kezdeményezésére először az alapellátás-finanszírozás kérdéseit érintettük. Ismét felvetettük, hogy
- szükségszerű a teljesítmény valós értéken való finanszírozása;
- az önkormányzatok, valamint a szolgáltatók feladatainak pontos, és egységes definiálása;
- a fix díjak és teljesítmény-díjak arányának szolgáltatók számára is elfogadható meghatározása;
- a szabályszerűen működő praxisok érdekében hatékony ellenőrzési rendszer kidolgozása. mellyel kiszűrhetőek a valótlan teljesítmények.

Ezekhez várja Államtitkár Úr a Kamara javaslatait.

Újra szóvá tettük a szakellátás nehéz helyzetét is, hiszen kollégáink praxisjog hiányában elesnek a magasabb bértámogatás lehetőségétől, ezáltal a szakorvosok alacsony száma miatt sem a betegbiztonság, sem az utánpótlás biztosítása nem megoldott.
Tárgyalópartnereink nyitottan állva a kérdéshez ígéretet tettek arra, hogy áttekintik a bértámogatás biztosításának jogszabályi lehetőségeit.

A szakellátás szakorvos-utánpótlás támogatásának kérdésében a szakmánkat a Magyar Rezidens Szövetség részéről is képviselő Dr. Hegedüs Tamás ösztöndíj-program ötletét Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony pozitívan értékelte, a javaslat írásos benyújtását kérte.

Újfent megemlítésre került az iskolafogászat kérdésköre is, melyre Államtitkár Úr javaslatára egy jövőbeli, teljes alkalommal térünk majd ki részletesen. Kérelmeztük, hogy ezen egyeztetésen a Fogorvosok Területi Szervezete Iskolafogászati Munkacsoportjának vezetője is részt vehessen.

A kért anyagokat a Fogorvosok Területi Szervezete elnöksége a Kollegiális Szakmai vezetőkkel, valamint a Rezidens Szövetséggel egyeztetve mielőbb megküldi az Államtitkárság részére.

Kollegiális üdvözlettel 

Dr. Skapinyecz Tibor                          Dr. Linninger Mercedes
Magyar Orvosi Kamara alelnöke        MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöke 

 

 

 

2024-04-08

Tájékoztatás kiberbiztonsági törvény végrehajtására vonatkozóan

Tisztelt Tagjaink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban néhány cég hírlevél formájában szolgáltatása ajánlásával kereste meg az egészségügyi vállalkozásokat a kiberbiztonsági törvény végrehajtására és az információbiztonsági felelős személy feladatainak ellátására vonatkozóan.

A csatolt tájékoztatóban összegyűjtöttük a jogszabályi előírásokat, amely alapján megállapítható, hogy a fogorvosi vállalkozásokat nem érinti (vagy csak nagyon csekély részét érintheti) a rendelkezés, így kérjük, hogy körültekintően járjanak el az esetlegesen kapott „reklám” tartalmú ajánlatok kapcsán.

2024-03-18

KEDVEZMÉNY KAMARAI TAGJAINK RÉSZÉRE

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete együttműködési megállapodást kötött a Surányi & Horváth Szolgáltató Kft-vel, melynek értelmében a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének tagjai részére az alábbi kedvezményeket biztosítja:

· a fogászati kezelőegységek időszakos felülvizsgálata vonatkozásában nyújtandó kedvezményes szolgáltatás tekintetében a https://suranyihorvath.hu honlapon közzétett mindenkori bruttó árból 20% kedvezményt;

· amennyiben a Tag nem rendelkezik a Szolgáltatás igénybevételének előfeltételét képező, – a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései szerinti, akkreditált laboratórium által levett vízminta alapján elkészített – Legionella-fertőzési kockázat becslésére vonatkozó dokumentációval (továbbiakban: Kockázatbecslés), úgy a Tag megrendelése esetén a Kockázatbecslésnek a Vállalkozás https://suranyihorvath.hu honlapján közzétett mindenkori bruttó árából szintén 10% kedvezményt;

· amennyiben a Tag a Vállalkozással kötött, a Szolgáltatás és/vagy Kockázatbecslés ellátására irányuló szerződésben több alkalomra, azaz legalább 3 éves időtartamra szóló szerződés alapján is megrendelést tesz, úgy a Szolgáltatás és a Kockázatbecslés tekintetében a Vállalkozás által meghatározott és a honlapján (https://suranyihorvath.hu) közzétett mindenkori bruttó árból valamennyi, a szerződés alapján nyújtott feladatellátás esetén 25% (Kockázatbecslés esetén 15%) kedvezményt

· a Vállalkozás az általa nyújtott munkavédelmi dokumentáció (munkavédelmi kockázatértékelés, kémiai kockázatelemzés, egyéni védőeszközök juttatás rendje, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések kockázatértékelése, infekciókontroll kézikönyv, foglalkozás-egészségügyi ellátás rendje, minőségbiztosítási kézikönyv, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások) elkészítésének a Vállalkozás által meghatározott és a honlapján (https://suranyihorvath.hu) közzétett mindenkori bruttó árából 20% kedvezményt

A Tag a megállapodásban rögzített kedvezményeket a MOK tagsági kártya vagy egyéb, orvosi nyilvántartási számot tartalmazó igazolvány, illetve igazolás felmutatásával tudja igénybe venni azzal, hogy a Vállalkozás a kamarai tagság tényét a https://mok.hu/tagsagellenorzes oldalon ellenőrzi.

Mindenkit szeretettel biztatunk arra, hogy használja ki a kínálkozó lehetőséget!
2024-03-12

Háziorvosi és fogorvosi praxisjog vásárlási pályázati felhívás 2024 (érvényes: 2024. március 25-től)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2024. évi pályázati felhívása háziorvosi és fogorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

A támogatás célja a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok és fogorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi/fogorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok/fogorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi/fogorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi/fogorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

A pályázati felhívás INNEN letölthető.

Adatkezelési tájékoztató praxisjog vásárlásának támogatásra kiírt pályázathoz INNEN letölthető.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

forrás: https://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/hirek_informaciok/hsz_fog_prjog_2024

2024-03-08

BM tárgyalás

Kedves Kollégák!
A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége lehetőséget kapott, hogy közvetlenül egyeztessen Dr. Pintér Sándor Belügyminiszterrel a magyar egészségügy legégetőbb problémáiról. A tárgyalást megelőzően született anyag fogorvosokra vonatkozó téziseit Dr. Skapinyecz Tibor Alelnök Úrral közösen állítottuk össze annak érdekében, hogy a későbbiekben, a részletek tekintetében önálló egyeztetésre is sor kerülhessen.
A fogorvos alelnök személyesen vett részt a tárgyaláson. Büszkénmondhatjuk el, hogy meggyőző személye és megfontolt érvelése befogadásra lelt a minisztériumi oldalon, a közeljövőben a fogorvosokkal történő egyeztetésre ígéretet kaptunk.
Alábbiakban, eredeti formájában olvashatják azt a február 13-i összefoglalást, melyet a tárgyalásra, mint vezérfonalat állítottunk össze. A munka részét képezi egy NEAK forrásból származó táblázat, mely az érintett szolgálatok adatait jeleníti meg. Ezt GDPR okokból nem közölhetjük.

Dr. Linninger Mercedes
2024-03-04

XIV. Magyar Fogorvosnapok 2024. május 10-11-én az ELTE-n!

2024. május 10-11-én kerül megrendezésre a XIV. Magyar Fogorvosnapok Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campusának 1/A épületében (Északi Tömb)

2024-02-27

Munkacsoportok létrehozása

Tisztelt Tagjaink!

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöksége a 2024. január 22-i ülésén hozott 6/2024. (I.22.) sz. határozatával egyhangúlag döntést hozott az

  • iskolafogászati
  • szakellátási
  • alapellátási
  • magánellátási
  • egyetemi szakellátási
  • rezidensi

munkacsoportok létrehozása vonatkozásában.

Megkezdődött a megalakulásukhoz szükséges ügyrendek előkészítése, melynek elfogadását követően a munkacsoportok felállítása elindulhat.

A munkacsoportok fokozatosan, a problémák prioritási sorrendjében kerülnek megalakításra.

Mint korábban is jeleztük nagyon fontosnak tartjuk ezen csoportok létrehozását, melyek az adott szakmai területet érintő problémák feltérképezése alapján döntéselőkészítő, szakmai javaslatokat kidolgozó anyagok összeállításával segítik a Fogorvosok Területi Szervezete elnökének és elnökségének munkáját.

2024-02-09

Facebook csoport csatlakozási tájékoztató

Tisztelt Tagjaink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének facebook csoportjával kapcsolatban.
Ez egy zárt közösségi felület, melynek működtetésére semmilyen kötelezettség nincs. Ezt évekkel ezelőtt dr. Schmidt Péter alelnök úr abból a célból alapította, hogy a kamarai hírek, információk áramlást gyorsítani tudjuk a kamarai tagok felé. 

A felületen közzétételre kerülnek - a honlap mellett – a(z)

  • aktuális szakmai – kamarai anyagok, levelezések
  • tagi szolgáltatásaink (ingyenes továbbképzések, távoktatások)
  • kamarai kedvezmények igénybevételének lehetősége

Az oldalon elhelyezett anyagokhoz hozzászólási lehetőség nincs, mert a csoport adminisztrátorai heti 40 órás főállású fogorvosok, akik mindemellett végzik a kamarai tevékenységüket, így az állandó moderálást, vitafolyamok koordinálását, válaszok megküldését nincs lehetőségük felvállalni. Továbbá nem szeretnénk felületet biztosítani a fogorvosi hivatáshoz nem méltó kommentek, megnyilvánulások publikálására, mely sajnos az utóbbi időszakban – pár személyt érintve - több platformon is helyet kapott.

Természetesen a kamarai hivatalos csatornák továbbra is rendelkezésre állnak, melyen, ha több tagot is érintő kérdést, információt kapunk, azok posztolásra kerülnek.

Egyedüli célunk a tagság felé jelezni az aktuális híreket és tájékoztatást adni a felmerülő lehetőségekről, kötelezettségekről.

Csatlakozzon még ma a MOK Fogorvosok Területi Szervezete nevű csoporthoz, melyet az alábbi linken keresztül is megtehet:

https://www.facebook.com/groups/2438740643056170/?ref=share

A jelentkezéskor kötelező a csatlakozási kérelem kérdéseire történő válaszadás, annak érdekében, hogy a csoportba csak a kamarai tagság lehessen jelen. Kérjük különösen ügyeljen az orvosi nyilvántartási számának (bélyegző száma) megadására.

Bízunk benne, hogy Önt is mielőbb a csoport tagjai között üdvözölhetjük, hogy gyorsabban értesüljön a szervezetünket és szakmánkat érintő legrelevánsabb kérdésekről!

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök

2024-02-06

Magyar Fogorvos

Minden jog fenntartva © 2024