Hírek2021-01-20

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50., 60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1956-ban, (vas díszdiploma),  1961-ben, (gyémánt díszdiploma) és 1971-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2021. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket. 

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot, értesítési címet, e-mail címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan - amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi -, 2021. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról a későbbiekben a Fogorvostudományi Kar honlapján teszünk közzé tájékoztatást.


Kapcsoldó dokumentumok

2021-01-09

AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS KÖRLEVÉLBEN HÍVTA FEL VALAMENNYI COVID-19 OLTÓPONT FIGYELMÉT ARRA, HOGY A VÉDŐOLTÁSBAN RÉSZESÜLŐK KÖRE BŐVÍTÉSRE KERÜLT.

Az egészségügyi dolgozók körébe az alábbi személyek tartoznak: Minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, aki egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban.

 • orvos
 • asszisztens, szakasszisztens
 • ápoló személyzet
 • népegészségügyi szakember
 • orvostanhallgató
 • egészségügyi szakképesítéssel rendelkező adminisztratív feladatokat ellátó személyzet
 • védőnő
 • egyéb egészségügyi felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy
 • gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek.

Az oltópontra történő időpontfoglalás során a fentiek szerinti egészségügyi dolgozók nem utasíthatok vissza.

Amennyiben az oltóponton szabad kapacitás áll rendelkezésre a fentieken túl az egészségügyben dolgozók védőoltása is megkezdődhet.

Egészségügyben dolgozó: a fenti csoportokba nem tartozó, de egészségügyi intézményben dolgozó személy, adminisztratív feladatokat ellátó nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező állomány és takarító személyzet, beleértve a gyógyszertárak működtetésében részt vevő személyeket is.


2021-01-08

Az egészségügyi dolgozók újabb körét hívják védőoltásra (2020.01.04.)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) folytatja az egészségügyi dolgozók megszólítását és meghívását a koronavírus elleni védőoltásra, annak érdekében, hogy a frontvonalban levő, a betegeket ellátó egészségügyi dolgozók elsőként részesülhessenek az oltóanyagból.

A második körben valamennyi közfinanszírozott egészségügyi intézményből – a járóbeteg-szakellátást, az egyéb fekvőbeteg-szakellátást, a művesekezelést, valamint a fogászati alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatóktól, továbbá a betegszállítást és mentést végző szolgáltatóktól, valamint a háziorvosok, védőnők, iskolaorvosok, otthoni szakápolók és otthoni hospice ellátást nyújtó szolgáltatóktól – várják az igényeket 2021. január 6-ig.

A vakcina beadását a Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezi, a NEAK az adatok feldolgozásával segíti a folyamatot.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Tel: (1) 350-2001


2021-01-05

COVID-19 védőoltás

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk a kollegákat, hogy az egészségügyi dolgozók, így a fogászati ellátórendszerben gyógyító kollégák is a központi rendelkezéseknek megfelelően a területileg kijelölt oltópontok felkeresésével oltakozhatnak a COVID-19 elleni vakcinával.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/korhazi-oltopontok-elerhetosege-egeszsegugyi-dolgozok-szamara

Kérjük, hogy az illetékes oltópontokkal a megjelölt elérhetőségeken előzetesen vegyék fel a kapcsolatot.  

A területi koordinációban az illetékes Népegészségügyi Osztályok, fogorvos szakfelügyelő, illetve a kollegiális vezető nyújthat segítséget. Tájékoztattam a MOK Fogorvosok TESZ választókerületi (megyei) elnökeit, hogy a helyi lehetőségeknek ismeretében működjenek közre az illetékes hatóságok bevonásával annak érdekében, hogy a kollégák minél hamarabb megkapják a védőoltást.   

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök


2021-01-04

Térítésmentes Távoktatás – 2021. I. félév

Tisztelt Kollegák!

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi évek gyakorlatához híven folyamatosan törekszik minél több térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse.

Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés lehetőségét és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a felhasználói kör és a számítógépet rendszeresen használó táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül megnyernünk a középső generációt, valamint az örökifjú idősebb korosztályt is.

A távoktatási tanfolyamokhoz a folyamatos csatlakozási lehetőség és a regisztráció biztosított.

Jelentkezni kizárólag az OFTEX portálon keresztül lehet. (www.oftex.hu)

Kódszám:

Cím:

Kredit pont:

Időszak:

 

 

 

 

SE-FOG/2021.I./00032

Fogorvosi Távoktatás 2021. I.1.

5

2021.01.18 – 2021.03.07.

SE-FOG/2021.I./00033

Fogorvosi Távoktatás 2021. I.2.

5

2021.05.03 – 2021.06.13.

Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére térítésmentes.

Kredit pont: a „szabadon választható” kategóriában kerül jóváírásra.

A továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont írható jóvá.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Magyar Fogorvos c. lap pdf változatai az alábbi linken is elérhetőek.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=magyar-fogorvos

Őszintén reméljük, hogy a kollegák minél nagyobb számban kihasználják ezt a lehetőséget.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök


2021-01-04

604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az egészségbiztosító a finanszírozási szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással is megszüntetheti, az egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerződést azonban rendes felmondással nem szüntetheti meg.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § *

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000604.KOR&dbnum=1&fbclid=IwAR1Eb-YYBuKQMlLazQetCZITIMWXDWnYz1LEMqoIz7tYEE2e4ilFh5O4hwM#lbj0id55ce


2020-12-23


2020-12-16


2020-12-10

Pályázat Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.9-20 Új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására

Pályázat

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.9-20

Új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására

Benyújtási határidő: 2021. január 19. - 2021. február 18.

Pályázók köre:

 • KFT, BT, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • A pályázat csak az 1. sz. mellékletében szereplő településeken valósítható meg
 • Az adott településen a vállalkozás legalább fél éve bejegyzett székhely/telephely/fióktelep-ként üzemel.
 • rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel (beszámoló nem lehet negatív!) és a kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adatbázisban
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Vállalás: nincs vállalás sem bevételt sem a létszámot illetően

Igényelhető támogatás:

 • 2-10 millió forint
 • vissza nem térítendő támogatás a teljes projekt max 70%-a
 • Előleg: A támogatás max 25%-a

A projekt kezdése:

A kérelem benyújtását követően kezdhető a döntés előtt is, de csak saját felelősségre.

A projekt megvalósítása a kezdéstől számított 18 hónap

A projekt fenntartása: 3 teljes üzleti év

Elszámolható egyéb költségek: Pl Projektmenedzsment legfeljebb 2,5%

Teljes pályázati kiírás letöltése


2020-12-08

  Következő