Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok területi szervezete

Kiemelt témák

Együttműködési megállapodás módosítása

Új igényekhez igazodó szolgálatási kör.

Együttműködési megállapodás a Millenium Egészségközpont Kft-vel

A megállapodás értelmében tagjaink rendelő bérlésre vonatkozóan jelentős (50-20%)  kedvezményre jogosultak. 

Fogorvosi Távoktatás 2024. I.2.

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy elkészült a Fogorvosi Távoktatás új vizsgafelülete, az Online Vizsga Alkalmazás, mely az alábbi linken keresztül érhető el:  https://ova.fogorvos.hu

Aktualitások

Együttműködési megállapodás módosítása

Új igényekhez igazodó szolgálatási kör.

2024-05-30

Együttműködési megállapodás a Millenium Egészségközpont Kft-vel

A megállapodás értelmében tagjaink rendelő bérlésre vonatkozóan jelentős (50-20%)  kedvezményre jogosultak. 

2024-05-24

XIV. Magyar Fogorvosnapok

2024. május 10-11-én rendeztük meg a tagi szolgáltatásként nyújtott térítésmentes továbbképzésünket, a 28 pontra akkreditált XIV. Magyar Fogorvosnapokat.
2024-05-14

Felhívás adatszolgáltatási kötelezettségre

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt héten kézhez kapták az NNGYK értesítését az ESZENY rendszerben történő adatszolgáltatással kapcsolatban, mely finanszírozási formára való tekintet nélkül minden szolgáltatót érint.

2024-04-30

Új ösztöndíj-típus létrehozásának kérése a szakfogorvos-jelöltek részére

Kedves Kollégák!

Noha az alábbi téma egyeztetése a Magyar Rezidens Szövetség és az OKFŐ hatásköre, Területi Szervezetünk támogatja a szakorvos-jelöltek Magyar Rezidens Szövetség által kidolgozott ösztöndíj-programjának a fogorvos rezidensekre is történő kiterjesztését.

Közös célunk a szakorvosok NEAK-finanszírozott szakellátásban tartása, utánpótlás biztosítása a kiegyensúlyozottabb ellátás és a jobb páciens-biztonság érdekében.

Erről - kérésükre - az Egészségügyi Államtitkárságot is tájékoztattuk az alábbi anyagunkban.

2024-04-12

Ismételt felhívás honlap módosítására kifogásolható reklám miatt

Kedves Kollégák!
2024. január 26-i levelünkre reagálva a több kolléga által kifogásolt sérelmes hirdetési oldal tulajdonosa megváltoztatta honlapján az eredeti reklám szövegét.
A napokban azonban ismét bejelentés érkezett, hogy egy régi honlapon, és a közösségi média oldalon is fentmaradt a kifogásolható - a NEAK finanszírozott ellátásban dolgozó kollégákra nézve - sértő reklám.
Ezért ismételt megkereséssel fordultunk a Vállalkozóhoz, melyet alább olvashatnak a Kollégák!
Továbbra is fontos, hogy ha bármelyiküket érdeksérelem éri, akkor számíthatnak a segítségünkre! Figyeljünk egymásra, tartsuk szakmánkat megbízható, etikus keretek közt!

2024-04-09

Tárgyalás az ágazati vezetőkkel

Kedves Kollégák!

2024. április 4-én, csütörtökön a MOK fogorvos képviselői egyeztető tárgyaláson vettek részt az Egészségügyi Államtitkárság kezdeményezésére.

A fogorvos küldöttséget Dr. Skapinyecz Tibor a MOK fogorvos alelnöke vezette, a találkozón részt vettek még, Dr. Linninger Mercedes, a Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke, valamint Dr. Pinke Ildikó és Dr. Hegedüs Tamás, a MOK titkárai is. Az ágazati irányítást Dr. Takács Péter Államtitkár Úr, Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony és kollégáin kívül a NEAK részéről Dr. Kőrösi László és Falusi Zsófia, míg az OKFŐ részéről Dr. Wernigg Róbert képviselték.

Dr. Takács Péter Államtitkár Úr kezdeményezésére először az alapellátás-finanszírozás kérdéseit érintettük. Ismét felvetettük, hogy
- szükségszerű a teljesítmény valós értéken való finanszírozása;
- az önkormányzatok, valamint a szolgáltatók feladatainak pontos, és egységes definiálása;
- a fix díjak és teljesítmény-díjak arányának szolgáltatók számára is elfogadható meghatározása;
- a szabályszerűen működő praxisok érdekében hatékony ellenőrzési rendszer kidolgozása. mellyel kiszűrhetőek a valótlan teljesítmények.

Ezekhez várja Államtitkár Úr a Kamara javaslatait.

Újra szóvá tettük a szakellátás nehéz helyzetét is, hiszen kollégáink praxisjog hiányában elesnek a magasabb bértámogatás lehetőségétől, ezáltal a szakorvosok alacsony száma miatt sem a betegbiztonság, sem az utánpótlás biztosítása nem megoldott.
Tárgyalópartnereink nyitottan állva a kérdéshez ígéretet tettek arra, hogy áttekintik a bértámogatás biztosításának jogszabályi lehetőségeit.

A szakellátás szakorvos-utánpótlás támogatásának kérdésében a szakmánkat a Magyar Rezidens Szövetség részéről is képviselő Dr. Hegedüs Tamás ösztöndíj-program ötletét Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony pozitívan értékelte, a javaslat írásos benyújtását kérte.

Újfent megemlítésre került az iskolafogászat kérdésköre is, melyre Államtitkár Úr javaslatára egy jövőbeli, teljes alkalommal térünk majd ki részletesen. Kérelmeztük, hogy ezen egyeztetésen a Fogorvosok Területi Szervezete Iskolafogászati Munkacsoportjának vezetője is részt vehessen.

A kért anyagokat a Fogorvosok Területi Szervezete elnöksége a Kollegiális Szakmai vezetőkkel, valamint a Rezidens Szövetséggel egyeztetve mielőbb megküldi az Államtitkárság részére.

Kollegiális üdvözlettel 

Dr. Skapinyecz Tibor                          Dr. Linninger Mercedes
Magyar Orvosi Kamara alelnöke        MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöke 

 

 

 

2024-04-08

Tájékoztatás kiberbiztonsági törvény végrehajtására vonatkozóan

Tisztelt Tagjaink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban néhány cég hírlevél formájában szolgáltatása ajánlásával kereste meg az egészségügyi vállalkozásokat a kiberbiztonsági törvény végrehajtására és az információbiztonsági felelős személy feladatainak ellátására vonatkozóan.

A csatolt tájékoztatóban összegyűjtöttük a jogszabályi előírásokat, amely alapján megállapítható, hogy a fogorvosi vállalkozásokat nem érinti (vagy csak nagyon csekély részét érintheti) a rendelkezés, így kérjük, hogy körültekintően járjanak el az esetlegesen kapott „reklám” tartalmú ajánlatok kapcsán.

2024-03-18

KEDVEZMÉNY KAMARAI TAGJAINK RÉSZÉRE

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete együttműködési megállapodást kötött a Surányi & Horváth Szolgáltató Kft-vel, melynek értelmében a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének tagjai részére az alábbi kedvezményeket biztosítja:

· a fogászati kezelőegységek időszakos felülvizsgálata vonatkozásában nyújtandó kedvezményes szolgáltatás tekintetében a https://suranyihorvath.hu honlapon közzétett mindenkori bruttó árból 20% kedvezményt;

· amennyiben a Tag nem rendelkezik a Szolgáltatás igénybevételének előfeltételét képező, – a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései szerinti, akkreditált laboratórium által levett vízminta alapján elkészített – Legionella-fertőzési kockázat becslésére vonatkozó dokumentációval (továbbiakban: Kockázatbecslés), úgy a Tag megrendelése esetén a Kockázatbecslésnek a Vállalkozás https://suranyihorvath.hu honlapján közzétett mindenkori bruttó árából szintén 10% kedvezményt;

· amennyiben a Tag a Vállalkozással kötött, a Szolgáltatás és/vagy Kockázatbecslés ellátására irányuló szerződésben több alkalomra, azaz legalább 3 éves időtartamra szóló szerződés alapján is megrendelést tesz, úgy a Szolgáltatás és a Kockázatbecslés tekintetében a Vállalkozás által meghatározott és a honlapján (https://suranyihorvath.hu) közzétett mindenkori bruttó árból valamennyi, a szerződés alapján nyújtott feladatellátás esetén 25% (Kockázatbecslés esetén 15%) kedvezményt

· a Vállalkozás az általa nyújtott munkavédelmi dokumentáció (munkavédelmi kockázatértékelés, kémiai kockázatelemzés, egyéni védőeszközök juttatás rendje, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések kockázatértékelése, infekciókontroll kézikönyv, foglalkozás-egészségügyi ellátás rendje, minőségbiztosítási kézikönyv, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások) elkészítésének a Vállalkozás által meghatározott és a honlapján (https://suranyihorvath.hu) közzétett mindenkori bruttó árából 20% kedvezményt

A Tag a megállapodásban rögzített kedvezményeket a MOK tagsági kártya vagy egyéb, orvosi nyilvántartási számot tartalmazó igazolvány, illetve igazolás felmutatásával tudja igénybe venni azzal, hogy a Vállalkozás a kamarai tagság tényét a https://mok.hu/tagsagellenorzes oldalon ellenőrzi.

Mindenkit szeretettel biztatunk arra, hogy használja ki a kínálkozó lehetőséget!
2024-03-12

Háziorvosi és fogorvosi praxisjog vásárlási pályázati felhívás 2024 (érvényes: 2024. március 25-től)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2024. évi pályázati felhívása háziorvosi és fogorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

A támogatás célja a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok és fogorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi/fogorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok/fogorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi/fogorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi/fogorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

A pályázati felhívás INNEN letölthető.

Adatkezelési tájékoztató praxisjog vásárlásának támogatásra kiírt pályázathoz INNEN letölthető.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

forrás: https://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/hirek_informaciok/hsz_fog_prjog_2024

2024-03-08

Magyar Fogorvos

Minden jog fenntartva © 2024