Hírek


Szakdolgozói béremelés a fogászati praxisokban

Tisztelt Kollégák!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a különböző sajtóorgánumokban megjelent híresztelésekkel ellentétben az alapellátásban - így a fogászati praxisokban - dolgozó szakdolgozói béremelés sem marad el.

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár a HAOSZ szakmai fórumán a fogorvosok kérdésére megerősítette, hogy szakdolgozói kollégáink bérredezése párhuzamosan zajlik, a jogalkotói folyamat egy másik jogszabályában kerül módosításra.
Az első magasabb összegű bértámogatásra fordítható összeg előreláthatóan 2023. augusztusában kerül folyósításra.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök


2023-05-21


2023-04-18

Tájékoztató az alapellátó fogorvosok részére

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. április 4-én részt vehettünk a Belügyminisztérium Egészségügyért felelős Államtitkársága által koordinált Alapellátási Munkacsoport Indikátor és Finanszírozási Bizottságának ülésén.

Szakmai egyeztetések eredményeképpen a háziorvos és házi gyermekorvos kollégák képviselői mellett a fogorvos szakma részéről hárman kaptak meghívást az egyeztetésre.

A hónap elején kézhez kapott finanszírozás ismeretében lehetőségünk nyílt az indikátor-rendszerrel kapcsolatos néhány fontos észrevételt tennünk:

-          javaslatot tettünk arra, hogy a finanszírozási rendszer vegye figyelembe a praxisok méretét, igazodjon az ellátandó lakosság számarányához

-          a kollégák visszajelzéseire támaszkodva ismertettük az indikátorok anomáliáit (pl. fogatlan páciensek megjelenése a rendelésen degradálja a 3. számú „fogkő eltávolítás” indikátor pontszámát stb…)

-          felhívtuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) képviselőinek figyelmét az indikátorok „túlérzékenységére”: kis számú hiba esetén is jelentős veszteség érheti a szolgáltatókat.

Felvetéseink kapcsán mind az Államtitkárság, mind pedig a NEAK képviselői egyetértettek abban, hogy az ismertetett problémás esetek további elemzést kívánnak, ezért lehetőséget kaptunk a NEAK-kal való közvetlen és kizárólag a fogorvos szakmát érintő egyeztetésre.

Tisztelt alapellátásban dolgozó Kollégák!

Szeretnénk az egyeztetés során a jelenlegi indikátorokkal kapcsolatban a lehető legtöbb alapellátó fogorvos véleményét képviselni, ezért kérjük Önöket, hogy juttassák el azokat az alábbi elérhetőségek egyikére 2023. április 11-ig.

Kollegiális Szakmai Vezetők elérhetőségei megtalálhatók:

https://alapellatas.okfo.gov.hu/terueleti-kollegialis-szakmai-vezeto/

vagy

a Fogorvosok Területi Szervezetének elérhetőségére: tagsagiforumftesz@gmail.com

Kollegiális üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Hermann Péter 

Dr. Gszelmann Róbert

Dr. Linninger Mercedes

Egészségügyi Szakmai Kollégium
Fog- és Szájbetegségek Tagozata

Országos Fogorvos Kollegiális Szakmai Vezető

MOK
Fogorvosok Területi Szervezete

 Budapest, 2023. április 4.


2023-04-05

Fogorvostudományhoz kapcsolódó határterületek c. akkreditált, térítésmentes továbbképzés - 2023. május 12. (péntek)

Tisztelt Kollégám!

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ) rendkívül büszke arra, hogy a MOK szervezetei közül egyedülállóan, a tagi szolgáltatás keretein belül évtizedek óta segítséget nyújt a folyamatos továbbképzésről szóló rendeletben előírt tanfolyami kredit pontok térítésmentes megszerezhetőségének lehetőségéhez. Figyelmet fordítunk arra is, hogy magas színvonalú előadások szervezésével tanfolyamaink közt mind szabadon választható, mind távoktatásban szerezhető pontokat is kínáljunk.

A MOK FTESZ 2023. május 12-én (pénteken) különleges előadássorozatot szervez, mely a hagyományoktól eltérően nem kifejezetten a hétköznapi munkánkban megjelenő új tudományos eredményeket, vagy rapidan fejlődő technológiai innovációkat mutat be, hanem fogorvosláshoz kapcsolódó határterületi érdekességeket érint.

Előadóink közt olyan – Európa-szerte is – neves szakértők szerepelnek, akiknek előadásai még a laikusok számára is rendkívül izgalmasak, és hatalmas tömegeket vonzanak.

Prof. Dr. Bagdy Emőke a mindannyiunkat fenyegető szakmai válságról, a kiégésről, és annak egészségre gyakorolt hatásairól tart előadást, míg hazánk legnívósabb protokoll-szakértője Görög Ibolya az orvoslásban talán egyik legmeghatározóbb kérdésről: az orvosi viselkedésről, kommunikációról, vagyis kapcsolatainkat meghatározó szabályokról beszél az érdeklődőknek.

Az előadók sora azonban még nem teljes:
Dr. Birinyi Péter például a gyakorló fogorvos számára sokszor elsőre szorongással fogadott várandós pácienseink gyógyszerelési lehetőségeiről;
Balogh Ildikó gyógytornász az állkapocs-ízületi betegségek kezeléséhez elengedhetetlen fizioterápiáról;
Dr. Török Katalin az általunk többnyire krimi-filmekből ismert, tömegszerencsétlenségek esetében felmerülő áldozat-azonosítási módszerekről beszél, míg
Dr. Jáky László a közreműködésre képtelen gyermekek altatásban végzett fogászati ellátásáról tart előadást saját, régóta végzett munkásságán keresztül. 

Önt is várjuk május 12-én, (pénteken), jelentkezzen még ma az OFTEX portálon keresztül!
Akkreditációs szám: SE-FOG/2023.I./00074
Kredit pont érték: 7
Helyszín: Budapest, ELTE Lágymányosi Campus – Harmónia terem

Személyes találkozásban bízva,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök


2023-04-03

A háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról valamint az eü.szolg. E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rend. módosításáról

Tisztelt Kollégák!

Megjelent az új indikátorrendszerből eredő háziorvosi és fogorvosi bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról szóló kormányrendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításával kiegészítő díjazást rendelt el a kormány az alapellátásban - derült ki egy most megjelent, április 1-jétől hatályos kormányrendeletből.

A háziorvosi díjazásnál a kompenzáló támogatás számításakor a 2023. első negyedévben kifizetett háziorvosi díjazás egyhavi összege és a 2023. márciusban kifizetett, 2023. március 31-én megállapított fix díjak összege képezi a bázisösszeget.

A fogorvosoknál a 2023. február, március, április hónapokban elvégzett és lejelentett teljesítmény alapján a NEAK a 2022. december 31-ig és a 2023. január 1-től hatályos szabályok szerint is kiszámítja a fogorvosi díjazás havi összegét.

Ha a két számítás eredménye az adott hónapban több mint 75 000 forint csökkenést mutat, a 75 000 forint feletti különbözetet kompenzáló támogatásként megkapja a fogorvosi szolgáltató.

Ehhez kapcsolódóan a háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról is rendelkezik a kormány.

Eszerint 630 000 000 forint egyszeri átcsoportosítást rendel el a háziorvosi és 282 600 000 forint egyszeri átcsoportosítását a fogorvosi ellátás javára.

Azok a szolgáltatók, akiknél a számítás nem csökkenést mutat, hanem emelkedést, ott a szolgáltatók megkapják a plusz összeget, tehát a finanszírozásuk nőni fog!


2023-03-30

Kamarai tagokra vonatkozó élet- és balasetbiztosítás

Tisztelt Tagunk, Kedves Kollégánk!


Az elmúlt időszakban több esetben is tapasztaltuk, hogy baleset, vagy netán sajnálatos halál esetén az érintett kamarai tagnak – nyilatkozat hiányában - nincs érvényes biztosítása, mely az adott helyzetben anyagi segítséget jelenthetett volna számára/örökösei részére.

Ennek okán szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét, hogy a MOK egyik tagi szolgáltatása a kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása. Az erre vonatkozó részletekről az alábbi linken keresztül tájékozódhat.
https://mok.hu/tagi-szolgaltatasok/kamarai-tagok-csoportos-elet--es-balesetbiztositasa

A biztosítottság feltétele az érvényes kamarai tagság és a megadott érvényes meghatalmazás.

Tájékoztatjuk, hogy

  • 2019. június 1-től a biztosítási fedezet csak a MEGHATALMAZÁST ADOTT, 80. életévüket be nem töltött tagokra érvényes;
  • 2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt a korábbi, összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés;
  • 2022. június 1-től újabb három évre, változatlan szolgáltatásokkal folytatódik a MOK tagok csoportos biztosítása.

Az új csoportos élet- és balesetbiztosítás azon 80. életévüket még be nem töltött tagokra is kiterjeszthető, akik 2019. június 1-ét követően adnak meghatalmazást. Esetükben a biztosítotti jogviszony új biztosítottként, a meghatalmazásnak a MOK rendszerében történő regisztrálását követő nap 0. órájától lép érvénybe, a biztosítási feltételek új biztosítottakra vonatkozó meghatározása szerint.

A biztosításra vonatkozó meghatalmazás leadásának menete:
- Keresse fel a MOK honlapjának személyes menü/csoportos élet- és balesetbiztosítás rovatát:
https://mok.hu/bejelentkezes?ref=https://mok.hu/szemelyesmenu/csoportoseletesbalesetbiztosita
- Jelentkezzen be, melyhez kövesse az oldalon megjelenő utasításokat.
- Bejelentkezést követően megjelenik a meghatalmazás szövege.
- Töltse ki a rövid űrlapot
(név, pecsétszám, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges).
- A "beküldöm"-re kattintva adja le a meghatalmazást.

A biztosításra vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül elérhető:
https://www.mokkomplex.hu/content.php?cid=cont_4fd0a77ec831c6.26452987

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító ügyfélszolgálatát kell keresni. A kárügyintézést a biztosítottnak/kedvezményezettnek/örökösnek kell végeznie. A személyes adatok védelme miatt a MOK nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat.

Bízunk benne, hogy minél több kolléga él a biztosítás által nyújtott lehetőséggel!


2023-03-22

Átlagfinanszírozás megszűnése

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a COVID 19 járvány miatt bevezetett átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2023. április havi kifizetésektől) kezdődően megszűnik, azaz 2023. februártól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi ellátásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesítmény alapján finanszírozza.

http://neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/Tajekoztato_atlagfinanszirozas_megszunteteserol.html


2023-02-06


2023-01-16


2022-12-22


2022-11-30

  Következő