Hírek2021-02-24

Praxisközösségi tájékoztató anyag és regisztrációs felület

Tisztelt Kollégák!

Megjelent a praxisközösségi tájékoztató anyag és regisztrációs felület az OKFŐ honlapján.

A jelentkezéshez és a nyilatkozat benyújtásához szükséges információt, továbbá az egyszerű elektronikus űrlap és a frissített területi beosztás elérhető az alábbi linken: 

http://oali.aeek.hu/praxiskozosseg

Fontos!

Az elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott dokumentumot aláírás után postai úton vagy ügyfélkapun keresztül kell megküldeni a Praxiskezelő címére

Országos Kórházi Főigazgatóság

1125 Budapest, Diós árok 3.

a borítékra ráírni: PRAXISKÖZÖSSÉG

Regisztrációs határidő: 2021. február 28.


2021-02-22


2021-02-22


2021-02-16

Praxisközösségekre vonatkozó kérdések

Tisztelt Kollégák!

A tegnapi háziorvosi webinár valószínűleg fontos információkat tartalmazott és felkínálta a lehetőséget, hogy mi is kérdéseket tegyünk fel. Ezzel a lehetőséggel élhetünk: kérdéseikkel a kompetenciával rendelkező OKFŐ Alapellátási Igazgatósághoz fordulthatnak az alapellatas@okfo.gov.hu címen.


2021-02-16


2021-02-11


2021-02-10


2021-02-10

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye - Másfélszeresére emelkedik a fogászati finanszírozás forrása

 
Több mint 26 milliárd forint többletforráshoz jutnak a fogorvosi ellátást vállalkozói formában végző szakemberek idén. A kormány fontosnak tartja, hogy ne csak az alkalmazottként foglalkoztatottak bére emelkedjen, hanem  azon fogorvosok és szakdolgozóik is bértámogatásban részesüljenek, akik vállalkozási formában végzik munkájukat. A kormány döntése szerint a fogorvosi ellátás finanszírozása 68,7 milliárd forintra emelkedik, ami több mint 60%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.
A Kormány kiemelt célja a fogászati ellátást végzők jelentős bértámogatása, valamint az, hogy a minél magasabb szintű ellátás érdekében az alapellátó fogorvosokat is praxisközösségbe történő belépésre ösztönözze. A fogorvosoknak lehetőségük nyílik  az alapszintű, úgynevezett kollegiális praxisközösséghez való csatlakozásra, illetve a háziorvosokkal közösen emelt szintű praxisközösséget is alkothatnak. Akárcsak a háziorvosoknál, itt is ugyanazok az elvek érvényesülnek. Az emelt szintű praxisközösséget vállalók 100 százalékos, az alap formát választók 80 százalékos többletforráshoz jutnak. Ha nem vesznek  részt praxisközösségben, akkor pedig 30 százalékos finanszírozást kapnak.
 A számítási alap a heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálatra és szakrendelésre vonatkozik, az ennél kevesebb óraszámmal működő szolgálatok időarányosan kevesebb bérkiegészítésben részesülnek. A támogatás – a háziorvosokhoz hasonlóan –, a praxisközösséghez történő csatlakozás és a gyakorlati idő függvényében illeti meg a fogorvosokat. A szakdolgozók esetében a gyakorlati időt figyelembe véve a bértámogatás összege a 2020-as garantált bérminimum és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben szereplő szakdolgozói bértábla szerint meghatározott összeg közötti különbség, függetlenül attól, hogy az adott praxis csatlakozik-e a praxisközösséghez.
Az egészségügyi szolgáltató a bértámogatást az orvos, valamint a szakdolgozó gyakorlati idejéhez igazodóan, a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó összegével együtt igényelheti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Az első bértámogatást a NEAK az áprilisi utalványozással együtt folyósítja majd, 2021 januárjáig visszamenőleg.

Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Forrás: Országos Sajtószolgálat


2021-02-07


Kapcsoldó dokumentumok
Tájékoztató levél
Eü. szolgálati munkaszerződés minta
Tájékoztató a jogviszony átalakulásáról és az eü. szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról
1_2021. OKFŐ utasítás - az állami fenntartású eü szolgáltatónál eü szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól
2_2021. OKFŐ utasítás - az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
Tájékoztató a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról_kiegészítés
3/2021. OKFŐ utasítás az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy ügyeleti díjáról és a személyes közreműködőket megillető díjazásról

2021-02-05

  Következő