Prof. Dr. Hermann Péter szakmai, kollegiális érdemei, köztestületünk érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül HIPPOKRATÉSZ emlékéremben részesült

Kedves Kollégák!

Örömmel és büszkeséggel osztom meg Önökkel, hogy a Magyar Orvosi Kamara május 28-án megrendezett Országos Küldöttközgyűlésén abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy Dr. Kincses Gyula, a MOK elnöke Hippokratész Emlékérem díjat adott át a Fogorvosok Területi Szervezete korábbi elnökének, Prof. Dr. Hermann Péternek.

Mindig örömteli egy szervezet számára, ha elismerik vezetői, tagjai munkásságát. Hermann Professzor Úr különleges, sok mindenre kiterjedő elkötelezettsége pedig - amit bármely korábbi és jelenlegi kamarai struktúrában követhettünk - mindannyiunk számára  példaértékű.
Hippokratész


Dr. Kárász Anikó, a MOK fogorvos főtitkára
rövid bemutatásában az alábbiakban méltatta
Professzor Urat:
Prof. Dr. Hermann Péter a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán végzett 1987-ben Summa cum laude minősítéssel. Ettől kezdve folyamatosan a Kar Fogpótlástani Klinikáján dolgozik. Fog-és szájbetegségek, konzerváló fogászat és fogpótlástan, valamint parodontológia szakvizsgával rendelkezik.

2004-ben védte meg Ph. D. téziseit. 2010-ben habilitációs minősítést szerzett.

Jelenleg a Fogpótlástani Klinika igazgatója, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese.

1998-tól a MOK Fogorvosi Tagozatának titkárságvezetője, 2002-től alelnöke, 2007-től 2019-ig a MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöke.

1994-től a „Magyar Fogorvos” c. lapnak rovatvezetője, ill. főszerkesztő-helyettese. Mindemellett számos tudományos és szakmai társaság tagja ill. vezetője.

2020-tól a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke.

Prof. Dr. Hermann Péter amellett, hogy magas szinten eleget tesz tudományos, oktatási és klinikai munkájából eredő feladatainak, a Fogorvosok Területi Szervezetében végzett szolgálatát is a maximális precizitás, igényesség és hatékonyság jellemezte. Rengeteg feladatot vállalt magára. Tevékenységét a segítőkészség, a megalkuvás nélküli humánum és a szakmai közösség érdekében kifejtett tenni akarás motiválta. Mindenkivel kész volt a konstruktív párbeszédre, azonban szükség esetén vállalta a konfrontációt is. Számára minden kamarai tag egyformán fontos volt, mindenkit meghallgatott.

Médiában való szereplései nagymértékben elősegítették a Szervezet törekvéseinek bemutatását, a fogászati ellátás anomáliáinak megismertetését, a fogászati szakmával kapcsolatos tévhitek eloszlatását.

Irányítása alatt a Szervezet elnöksége a demokratikus szabályoknak megfelelően kollektív döntéseket hozott, mely döntést a továbbiakban minden fórumon konzekvensen képviselt.

Felülmúlhatatlan szerepe volt a tagi szolgáltatásaként rendszeresen megtartott, ingyenes szakmai továbbképzések megszervezésében, mely a tagság számára színvonalas előadásokat és kreditpontokat biztosított. A Fogorvosok Területi Szervezete szakmai érdekképviseleti tevékenysége mellett fontosnak tartotta a szolgáltató kamarai feladatok ellátását is.  

Több mint két évtizedes kamarai vezetőként végzett munkájában mindig a köz érdekeit tartotta szem előtt. Időt és fáradságot nem kímélve harcolt a Kamara célkitűzéseinek elérésért és a fogorvostársadalom valódi presztízsének kivívásáért. Erkölcsi, etikai magatartása és a szakmai közösség iránti tiszteletreméltó elkötelezettsége példaértékű.

A gyógyítás, a betegellátás, a fogorvosok munkakörülményeinek és egzisztenciális helyzetének javításáért küzdött.


Tisztelettel gratulálunk, munkájához a jövőben is sok sikert, türelmet és kitartást kívánunk!

MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöksége nevében:

Dr. Linninger Mercedes
elnök

2022-05-29 14:12