Kollégák Figyelmébe!

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt hetekben számos telefonos megkeresés érkezett páciensektől a Fogorvosi Tagozat titkárságára azzal kapcsolatban, hogy elindult-e már az alapellátó fogászati ellátás.

A panaszokra általánosan jellemző volt, hogy az említett megyékben egyes településeken nem lehet a fogorvost elérni, legfeljebb fájdalomcsillapítót és „jó tanácsot” kap, hogy menjen az ügyeletre, vagy sürgős esetben beutalóval a szájsebészetre.

A betegek érdeklődnek, hogy hol tehetnek panaszt, pl. az illetékes önkormányzat jegyzőjénél, vagy a Kormányhivatalnál az illetékes Népegészségügyi Osztályon. Kötelességünk, hogy felhívjuk a kollegák figyelmét ezekre a betegpanaszokra.

A MOK FTESZ részére érkezett számos visszajelzés kapcsán, tisztelettel felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos eljárásrend és szabályozások alapján, a fogászati alapellátás 2020. május 4-től újra indult.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. § (1) bekezdése – mely szerint a fogászati alap-és szakellátás keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtására kerülhet sor - 2020. május 4-től hatályát vesztette.

Erről a tényről minden NEAK szerződött területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxist értesítést kapott (megjegyezzük, hogy a rendelet e tekintetben nem tesz különbséget NEAK-al szerződött vagy magánellátó között.)

COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatos eljárásrendek, ezen belül a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának ajánlása részletes iránymutatást adnak az ellátók számára, hogy az általános, egészségügyi veszélyhelyzetben fokozott infekciókontroll szabályainak betartása mellett, milyen egyéb – a pandémiás időszak sajátosságainak megfelelő – szempontok figyelembevételével lehet a betegellátást folytatni.
https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index

Szíves tájékoztatásul, kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János
2021-05-12 15:36