Tájékoztató a minimumfeltételeknek történő megfelelésre vonatkozóan


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Fogorvos Kollégákat, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (Vll.15.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése szerint "Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, az egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az új, vagy módosított jogszabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való megfelelését."

A módosított 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 2012. június 1-jével hatályos, ezért a Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő alatt az egészségügyi szolgáltató nem tesz bejelentést, az egészségügyi államigazgatási szerv – legfeljebb 30 napos határidő tűzésével – felhívja a szolgáltatót a bejelentés pótlására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő elmulasztásától számított 90 napon belül az új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés megvizsgálása érdekében ellenőrzést végez, szükség esetén a 16. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket foganatosítja.

Az államigazgatási szerv a bejelentési kötelezettséget elmulasztó szolgáltatóval szemben külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szabhat ki, melynek során a helyszíni ellenőrzés költségének mint eljárási költségnek megfizetésére is kötelezi az egészségügyi szolgáltatót.

Felhívjuk a Tisztelt Kollégákat, hogy az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé a minimumfeltételekre vonatkozóan nyilatkozattételi kötelezettségüknek tegyenek eleget.


Kapcsolódó dokumentumok:
Fogászati röntgen
Fogászati ellátás

2017-01-20 16:47