Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok területi szervezete

KÖZLEMÉNY – adatszolgáltatási kötelezettség az EEKH részére

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Fogorvos Kollegákat, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény módosította az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek (Eütv.) az egészségügyi szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó egyes rendelkezéseket.

Ennek alapján az Eütv. 112. § (4) bekezdés f) pontjának szövege a következők szerint módosul:

f)  a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, a szolgáltató ellátási szintje (alapellátás, járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás), valamint - alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén - az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, a heti munkaidő,

(a módosítással érintett szövegrész kiemelve)

 

Az Eütv. 113/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(2)  Az egészségügyi szolgáltató a nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak a 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti adataiban történő változásokról, annak bekövetkeztétől számított 90 napon belül tájékoztatja a működési nyilvántartást vezető szervet.

 

Az Eütv. 247. § újonnan beiktatott (7) bekezdése szerint

(7)  Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvénnyel  megállapított  113/A. § (2) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató első alkalommal 2012. szeptember 30-ig szolgáltat adatokat.

A fentiek végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókról a működési nyilvántartást vezető Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal honlapján (www.eekh.hu) TÁJÉKOZTATÓ-t tett közzé, melyet a Tisztelt Kollegák szíves figyelmébe ajánlunk.

A Hivatal megkezdte a jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ún. jelentő felület  kidolgozását,  mely várhatóan  2012. szeptember  első felétől lesz elérhető a Hivatal honlapján. Az addig terjedő átmeneti időszakban a  TÁJÉKOZTATÓ-ban elérhető linkről letölthető  excel táblában van lehetőség a szolgáltatási jelentési kötelezettség teljesítésére az ugyancsak onnan elérhető kitöltési útmutatóban foglaltak alapján.

 

A jelentést elektronikus úton és postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.

Minden jog fenntartva © 2024