VI. EGYÉB, A FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről


 

a munkavédelemről


 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól


 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről


 

az egészségügyi közvetítői eljárásról


 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról


 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről


 

az iskola-egészségügyi ellátásról


 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről


 

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről


 

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről


 

egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól


 

a kémiai biztonságról