VI. EGYÉB, A FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

Megjelent a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló új törvény, melynek legfontosabb változásai néhány pontban a következők:

  • Csak főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet kisadózói adóalany, a betéti társaságokat, közkereseti társaságokat, ügyvédeket, ügyvédi irodákat kizárták ebből a körből.
  • Kizártak a kisadózói adóalanyiságból: a főállású munkaviszonnyal rendelkező, saját jogú nyugdíjas, rokkantsági nyugdíjban részesülő, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő, társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos tanulmányok mellett vállalkozói tevékenységet folytató, valamint a külföldön biztosított személyeket.
  • A kisadózói adóalanyiság körébe eső vállalkozások csak magánszemélyeknek, valamint őstermelőknek nyújthatnak szolgáltatást, értékesíthetnek terméket.

Az adóalanyiság választását az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) kell bejelenti a NAV által e célra rendszeresített nyomtatványon. A bejelentést követően a kisadózói adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A tételes adó mértéke továbbra is 50 ezer forint havonta, az éves bevétel keretösszege 18 millió forintra nőtt. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Orvosi Kamara törekszik az új szabályozás miatt hátrányt szenvedő kollégák helyzetének rendezésére, ennek érdekében már a törvény kihirdetése előtt közleményben jelezte fenntartásait.


A Magyar Orvosi Kamara közleménye a KATA szabályok átmenet nélküli átalakításáról

A MOK elnökségének kérésére S. Csizmazia György okleveles adószakértő útmutatót készített az eddig KATA-val adózó orvosok számára.


 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről


 

az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól


 

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról


 

az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról


 

a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a személyes közreműködőt megillető díjazásról


 

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről


 

a praxisközösségekről


 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról


 

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról


 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról


 

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről


 

a munkavédelemről


 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól


 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről


 

az egészségügyi közvetítői eljárásról


 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról


 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről


 

az iskola-egészségügyi ellátásról


 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről


 

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről


 

egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól


 

a kémiai biztonságról