Hírlevél a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagsága részére az Ekt. tv. módosítása kapcsán (megküldve: 2023. március 03.)

Tisztelt Kollégák!

A 2023. március 2-án hatályba lépő, módosított 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt.) eltörölte a kötelező kamarai tagságot.
E döntéssel a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (FTESZ) mérhetetlenül nehéz helyzetbe került.

A fogorvos társadalmat nem érintő kérdésben markánsan állást foglaló MOK „nagy kamarai” vezetés és a Kormányzat konfliktusának kereszttüzében a FTESZ egyike a vétlen áldozatoknak.

A módosított törvény értelmében most az Önök joga eldönteni, hogy tagjai maradnak-e szervezetünknek.
A FTESZ elnökeként az elnökségünk nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy mérlegeljék kamarai tagságuk fenntartásának fontosságát!

Habár a mostanában igen hangos, felfokozott hangulat nem igazán szólt a fogorvosok valódi problémáiról, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 2022. december 22-én megküldött hírlevelünkben láthatták, hogy a vezetésemmel működő FTESZ elnökség kérte a Belügyminisztérium illetékeseit, hogy az indikátor alapú teljesítmény-finanszírozás (melynek szükségességét egyébként a MOK „nagy kamarai” elnökség 2020-ban fogalmazta meg a Kormányzat felé) csak tesztidőszak után kerüljön bevezetésre.
Ugyanezt a javaslatot fogalmazta meg az Országos Kollegiális Szakmai Vezető fogorvos is dr. Takács Péter Államtitkárral folytatott egyeztetés előtt a MOK elnökségének írt levelében.

Emlékeztetem továbbá Önöket, hogy a jogszabálytervezetek megjelenése után pánikhangulatba került magán-fogorvosi kör megnyugtatására jogértelmezést jelentettünk meg honlapunkon, magyarázva azt, hogy a magánellátók közfinanszírozott ellátásban történő munkavégzése és/vagy ügyeletbe kényszerítése miért is nem vonatkozik a fogorvosokra.
Az említett passzus ezután egyáltalán nem került bevezetésre.

Szervezetünk jelentőségének hangsúlyozása érdekében arról is tájékoztatom Önöket, hogy a MOK szervezeti egységei közül a legszélesebb körű és mértékű tagi szolgáltatásokat a FTESZ biztosítja, hogy korábban és az immáron jelentősen megemelt tagdíj összegéből (melynek mértékével nem értettünk egyet) az élethosszig tartó továbbképzési kötelezettség teljesítésében külön költség nélkül tudjanak megfelelni tanfolyamainkon való részvételükkel.

Tagi szolgáltatásainkat a jövőben is biztosítani szeretnénk az Önök segítésére és támogatására, mely többek között a térítésmentes továbbképzések, távoktatási lehetőségek, a Magyar Fogorvos c. lap, az egészségügyi tevékenységet érintő jogi segítségnyújtás, vagy akár a csoportos élet- és balesetbiztosítás nyújtásában valósul meg.

Külön szakmai hangsúlyt szeretnénk fektetni a FTESZ-en belül megalakuló csoportoknak, melynek szabályzati háttere már előkészítésre került. Ezek a szakmai csoportok a FTESZ elnökség hatékonyabb munkavégzését és érdekérvényesítését tudják elősegíteni az ellátási szintjüket érintő szakmai kérdésekben. A speciális érdekképviseleti alapon létrehozott csoportok aktívabban és célzottabban segíthetik a jogszabályok véleményezését, javaslatok megfogalmazását és az adott ellátási szintre vonatkozó problémák közvetítését, munkaanyagok kidolgozását.
Ezek a csoportok a tagság igénye alapján szerveződhetnek.
Ilyen pl.:
- alapellátási és iskolafogászati,
- szakellátási,
- magánfogorvosi,
- TEK nélküli, 
- rezidensi,
- Eszjtv. hatálya alá tartozói,
- nyugdíjas,
stb. csoportok.

Végezetül ismét szeretném Önöket informálni arról, hogy magam, ahogyan elődeim, és a tisztségviselő kollégák jelentős része is a működési költségek javára lemondtunk tiszteletdíjunkról, és feladatainkat elhivatottságból, társadalmi munkában, az Önök szolgálatában végezzük minden térítés nélkül.
A FTESZ fennmaradása tehát szívügyünk, és nem megélhetésünk biztosítéka.

Nem tudjuk mit hoz a holnap. Egy biztos, hogy a fogorvosok érdekében csak egységesen és testületileg, tagsági támogatással lehet fellépni, érdeket érvényesíteni.
Jelen helyzetben a kamarai tagságukat fenntartó fogorvosok saját maguk fogják ennek irányát és céljait megfogalmazni és azokért tevőlegesen tenni.

Megrendült szívvel, és nemes lélekkel kérem Önöket, hogy a tagfenntartói nyilatkozatuk határidőben történő visszaküldésével tegyék lehetővé, hogy ezután is Önökért dolgozhassunk csendben, de lehetőségeinkhez mérten eredményesen!

A tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

Bízva az összetartás erejében,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök
2023-03-12 14:11