Térítésmentes online továbbképzés - 2021. november 20.

Kedves Kollégánk!

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete 2021. november 20-án (szombaton) Zoom meeting formájában online szakmai képzést szervez, melynek kredit pont értéke: 12.

Tanfolyam címe: A fogorvostudomány aktuális kérdései

Akkreditációs szám: SE-FOG/2021.II/00045

A hatályos előarások alapján az online megtartott tanfolyamok esetén vizsga szervezése kötelező, így a továbbképzéshez elektronikus tesztvizsga fog csatlakozni, melynek részleteiről (felület elérése, tesztvizsga kitöltésének időszaka, stb.) a későbbiekben fogunk tájékoztatást nyújtani. A tesztvizsga kérdései az online képzésen elhangzó előadásokból kerül összeállításra. A vizsgázási felületet igyekszünk a szabályok betartása mellett a lehető legegyszerűbb és legátláthatóbb formában biztosítani. 
Program: (Kezdési időpont: 8.00)

Dr. Döbrentey Zsolt

Direkt anterior restaurációk

Dr. Michailovits Georgina

Egy csapatban a parodontológussal

Dr. Trimmel Bálint

A maxilla molaris régiójának implantológiai ellátási lehetőségei

Dr. Vitai Viktória

Analóg vs. digitális wax-up

Dr. Laki-Czigola Alexandra

Rögzített esztétikus fogpótlások korszerűen 

Dr. König János

Technikai nehézségek a maxillofacialis helyreállító protetikában

Várható befejezés: 12.30

A továbbképzésen történő részvételt - tagi szolgáltatás keretében – a MOK Fogorvosok TESZ rendezett tagdíjú tagjai számára térítésmentesen biztosítjuk. Amennyiben tagdíjhátralékkal rendelkezik, úgy kérjük ennek haladéktalan rendezését.

Jelentkezés kizárólag az oftex portálon a képzés keretszámának beteltéig,

de legkésőbb 2021. november 14-ig lehetséges.

Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, hogy akik a 2021. október 16-án megrendezett online képzésen már részt vettek (Akkreditációs szám: SE-FOG/2021.II/00044) és sikeres vizsgát tettek, azok a szakmai program egyezése miatt nem vehetnek részt a továbbképzésen. Amennyiben mégis bejelentkeznek az oftexen, akkor a jelentkezési határidőt követően – minden további értesítés nélkül – a jelentkezésük törlésre kerül.

Tekintettel arra, hogy a további értesítők megküldése kizárólag az oftex portálon rögzített adataira fog történni, így kérjük, hogy feltétlen ellenőrizze és szükség szerint módosítsa a felületen lévő e-mail és értesítési címét.

Amennyiben korábban már jelentkezett a továbbképzésre, akkor a következő értesítésig további teendője nincs.

Az elmúlt időszakban tapasztalható fegyelmezetlenség miatt ismét bevezetésre kerül az a szabály, hogy amennyiben a rendezvényre történt regisztrációja ellenére nem vesz részt a továbbképzésen, úgy automatikusan kizárja magát az ez évben rendezendő további térítésmentes tanfolyamokon történő részvétel lehetőségéből. Erre azért van szükség, mert sajnos az előző továbbképzéseknél tapasztalható volt, hogy számos kollega bejelentkezik a térítésmentes továbbképzésre - ezzel sok esetben elvéve a helyet mások elől -, majd nem vesz részt rajta.

A fenti intézkedés a továbbképzésen részt venni szándékozó fogorvosok érdekében történik, ezzel is lehetőséget biztosítva, hogy a teljes mértékben kihasználásra kerülhessen a résztvevői keretszám. 

Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés ideje alatt a részvétel kontrollálása céljából jelenlét ellenőrzésre is sor kerülhet. A megszerezhető kredit pont az igazolt részvétel arányában kerül jóváírásra.

A zoom regisztrációhoz szükséges információkat legkésőbb 2021. november 16-ig e-mail útján megküldjük.

Bízunk benne, hogy minél többen igénybe tudják venni az online képzési lehetőséget.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

2021-11-03 16:53