Kamarai tagokra vonatkozó élet- és balasetbiztosítás

Tisztelt Tagunk, Kedves Kollégánk!


Az elmúlt időszakban több esetben is tapasztaltuk, hogy baleset, vagy netán sajnálatos halál esetén az érintett kamarai tagnak – nyilatkozat hiányában - nincs érvényes biztosítása, mely az adott helyzetben anyagi segítséget jelenthetett volna számára/örökösei részére.

Ennek okán szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét, hogy a MOK egyik tagi szolgáltatása a kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása. Az erre vonatkozó részletekről az alábbi linken keresztül tájékozódhat.
https://mok.hu/tagi-szolgaltatasok/kamarai-tagok-csoportos-elet--es-balesetbiztositasa

A biztosítottság feltétele az érvényes kamarai tagság és a megadott érvényes meghatalmazás.

Tájékoztatjuk, hogy

  • 2019. június 1-től a biztosítási fedezet csak a MEGHATALMAZÁST ADOTT, 80. életévüket be nem töltött tagokra érvényes;
  • 2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt a korábbi, összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés;
  • 2022. június 1-től újabb három évre, változatlan szolgáltatásokkal folytatódik a MOK tagok csoportos biztosítása.

Az új csoportos élet- és balesetbiztosítás azon 80. életévüket még be nem töltött tagokra is kiterjeszthető, akik 2019. június 1-ét követően adnak meghatalmazást. Esetükben a biztosítotti jogviszony új biztosítottként, a meghatalmazásnak a MOK rendszerében történő regisztrálását követő nap 0. órájától lép érvénybe, a biztosítási feltételek új biztosítottakra vonatkozó meghatározása szerint.

A biztosításra vonatkozó meghatalmazás leadásának menete:
- Keresse fel a MOK honlapjának személyes menü/csoportos élet- és balesetbiztosítás rovatát:
https://mok.hu/bejelentkezes?ref=https://mok.hu/szemelyesmenu/csoportoseletesbalesetbiztosita
- Jelentkezzen be, melyhez kövesse az oldalon megjelenő utasításokat.
- Bejelentkezést követően megjelenik a meghatalmazás szövege.
- Töltse ki a rövid űrlapot
(név, pecsétszám, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges).
- A "beküldöm"-re kattintva adja le a meghatalmazást.

A biztosításra vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül elérhető:
https://www.mokkomplex.hu/content.php?cid=cont_4fd0a77ec831c6.26452987

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító ügyfélszolgálatát kell keresni. A kárügyintézést a biztosítottnak/kedvezményezettnek/örökösnek kell végeznie. A személyes adatok védelme miatt a MOK nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat.

Bízunk benne, hogy minél több kolléga él a biztosítás által nyújtott lehetőséggel!
2023-03-22 11:25