Kamarai tagságra vonatkozó tájékoztatás

Tisztelt Kamarai Tagunk!

A 2023. évi I. tv (Magyar Közlöny 2023. évi 31. szám, 2023. márc. 1.) módosította az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt.

A 2023. március 2-án hatályba lépett fenti jogszabálymódosításra tekintettel, kamarai tagsági jogviszonyával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2023. évi I. tv 2. § 2) bekezdése szerint: „Az Ekt. 14/A. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki: „(1c) Az orvosok, fogorvosok, továbbá a nem orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának.”

A jogszabály módosítás értelmében tehát a fogorvosi tevékenység végzéséhez a jogszabály hatálybalépését, azaz 2023. március 02-át követően nem kötelező a kamarai tagsági jogviszony.

A törvény 5. §-a rögzíti továbbá: „A …2023. évi I. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése napján a Magyar Orvosi Kamara tagja, a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül - a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségéhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja-e tartani a kamarai tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági viszony a Módtv. hatálybalépését követő 31. napon megszűnik. A tagságot fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a Magyar Orvosi Kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges.”

A törvény értelmében a fogorvosok szabadon dönthetnek arról, hogy fenn kívánják-e tartani kamarai tagságukat, vagy meg szeretnék szüntetni. Amennyiben tagságukat fenn kívánják tartani, azt 2023. március 2-át követő 30 napon belül (azaz legkésbőbb 2023. április 1. 24:00-ig történő beérkezéssel) tehetik meg a kamara felé egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal.

Ennek módjáról vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

Amennyiben kamarai tagsági jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arra vonatkozóan nem kell külön nyilatkozatot tennie, mert a törvény értelmében a tagsági jogviszony a 2023. március 2-át követő 31. napon (azaz 2023. április 2-án) automatikusan megszűnik.

A tagsági viszonyát fenntartani nem kívánó tag részére az éves tagdíj arányosan fennmaradó része a tagsági viszony megszűnését követően visszautalásra kerül. Erre vonatkozó tájékoztatást a MOK Országos Hivatala a későbbiekben fog közzé tenni.

Bízunk benne, hogy elismerve és értékelve a kamarai tagság és a szakmai egységesség előnyeit, valamint eddigi munkánkat és közös erőfeszítéseinket a kamarai tagság fenntartása mellett dönt.

Bármilyen kérdés, kérés esetén keresse a MOK Fogorvosok Területi Szervezete irodáját a honlapunkon található elérhetőségeinken.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=elerhetoseg
2023-03-07 17:35