FIGYELEM! A NAV módosította az egészségpénztári számla KATA adóalanyok részéről történő kiállításáról szóló állásfoglalását!


Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz 9172323626-os iktatószámon érkeztetett beadványával kapcsolatosan az alábbi – a jogalkotói szándékkal egyező - módosított tájékoztatás nyújtása vált szükségessé.

Annak megítélése során, hogy az egészségpénztári számla terhére vásárolt termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében ki minősül vevőnek, figyelemmel kell lenni az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (Öpt. vhr.) rendelkezéseiben foglaltakra.

Az egészségpénztári szolgáltatásokat a pénztár az Öpt. vhr. 24/C. § (2) bekezdése szerint a közte és az egészségpénztári szolgáltató között létrejött szerződés alapján nyújtja. Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő számla ellenében teljesíthet kifizetést. Az egészségpénztári szolgáltatónak fel kell tüntetnie a számlán az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját is.

Ilyenkor tehát az egészségpénztár áll szerződéses viszonyban a szolgáltatóval, az egészségpénztári szolgáltatónak az ügyletről az egészségpénztár (vevő) részére kell kiállítania a számlát. Ez még akkor is így van, ha a szolgáltatás természetéből fakadóan azt csak magánszemély veheti igénybe, a pénztártag (illetve közeli hozzátartozója) ugyanis ebben a jogviszonyban nem vevő, hanem kedvezményezett. Ebben az esetben a KATA tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja és (3) bekezdése alapján az egyéni vállalkozónak megszűnik a kisadózó vállalkozó tételes adójának alanyisága, mivel kifizetőtől szerez bevételt.

A pénztártag nevére csak abban az esetben lehet kiállítani a számlát, amikor az ügylettel kapcsolatban az Öpt. vhr. 24/D. §-a alapján nincs szükség az egészségpénztár és a pénztári szolgáltató közötti szerződéskötésre (így például gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása esetén). Az ilyen termék megvásárlását azonban ilyen esetben is igazolni kell a pénztár felé, a számlának a pénztár részére történő eljuttatásával. Ebben az esetben nem történik kifizetőtől származó bevételszerzés.

Tájékoztatom, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

 

Az esetlegesen okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük!

Tisztelettel:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Központi Irányítás

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 

2022-10-20 08:41