Egészségpénztári számla kiállításának feltételei KATA adóalanyoknak

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete levélben kereste meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt hivatalos állásfoglalást kérve a kata-adóalany egyéni vállalkozó fogorvosok részéről történő egészségpénztári számla kibocsátásának feltételeiről. A fenti linkre kattintva olvashatják az adóhatóság jogi véleményét a kérdésre vonatkozóan.

 
Dr. Linninger Mercedes

elnök részére

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz 9172323626-os iktatószámon érkeztetett beadványával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Annak megítélése során, hogy az egészségpénztári számla terhére vásárolt termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében ki minősül vevőnek, figyelemmel kell lenni az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpt. vhr.) rendelkezéseiben foglaltakra.

Az egészségpénztári szolgáltatásokat a pénztár az Öpt. vhr. 24/C. § (2) bekezdése szerint a közte és az egészségpénztári szolgáltató között létrejött szerződés alapján nyújtja. Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő számla ellenében teljesíthet kifizetést. Az egészségpénztári szolgáltatónak fel kell tüntetnie a számlán az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját is.

Ilyenkor tehát az egészségpénztár áll szerződéses viszonyban a szolgáltatóval, az egészségpénztári szolgáltatónak az ügyletről az egészségpénztár (vevő) részére kell kiállítania a számlát. Ez még akkor is így van, ha a szolgáltatás természetéből fakadóan azt csak magánszemély veheti igénybe, a pénztártag (illetve közeli hozzátartozója) ugyanis ebben a jogviszonyban nem vevő, hanem kedvezményezett.

A pénztártag nevére csak abban az esetben lehet kiállítani a számlát, amikor az ügylettel kapcsolatban az Öpt. vhr. 24/D. §-a alapján nincs szükség az egészségpénztár és a pénztári szolgáltató közötti szerződéskötésre (így például gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása esetén). Az ilyen termék megvásárlását azonban ilyen esetben is igazolni kell a pénztár felé, a számlának a pénztár részére történő eljuttatásával.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (KATA tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontja és (3) bekezdése alapján az egyéni vállalkozónak megszűnik az új kata-alanyisága, ha kifizetőtől szerez bevételt. E rendelkezés szempontjából tehát annak van jelentősége, hogy a bevételt az egyéni vállalkozónak ki juttatja, az egyéni vállalkozó számlájára ki utalja át a számlán szereplő összeget.

Ha például az egészségpénztári számlával rendelkező magánszemély készpénzzel vagy saját bankkártyájával fizet a szolgáltatónál (pl. nincs nála az egészségpénztári kártya, vagy a szolgáltató nem fogadja azt el, vagy nincs elég fedezet a pénztári számlán), és számlát kér a szolgáltatótól, akkor az egészségpénztár nem a szolgáltatónak, hanem a pénztártagnak fizeti ki a termék, szolgáltatás ellenértékét.

Ha azonban a pénztártag által vásárolt termék, igénybe vett szolgáltatás ellenértékét az egészségpénztár, mint kifizető fizeti ki a szolgáltatónak (kisadózó egyéni vállalkozónak), akkor a kifizetőtől származó bevétel megszerzése az új kata-alanyiság megszűnését eredményezi (ez történik például, ha az egészségpénztári tag az egészségpénztári kártyájával vásárol).

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:

 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Központi Irányítás

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

 

2022-09-21 13:48