Hírlevél praxisközösségben résztvevők számára

Tisztelt Háziorvosi és Fogorvosi Szolgáltatók!
Kedves Kollégák!

Augusztus végén módosult a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet és 2021. szeptember 3-án közzétételre került honlapunkon (alapellatas.okfo.gov.hu) a járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételi felhívása.

Hivatalba lépett az országos kollegiális szakmai vezető fogorvos.

Póthatáridővel új felhívás jelent meg a fogorvosi praxisközösségi együttműködések számára is.

Hamarosan megkezdjük a júliusban postára adott kérelmekkel kapcsolatos visszajelzések kiküldését.

Mindezek kapcsán szeretnénk néhány fontos információval szolgálni.

Járási fogorvosi praxisközösségek kialakítása

A kollegiális szakmai vezető fogorvosok kezdeményezésére, intenzív közös munka eredményeként júliusban jogszabálymódosítási javaslat került összeállításra a fogorvosok érdekében.

A cél az volt, hogy kizárólag fogorvosok részvételével járásonként egy fogorvosi praxisközösség is létrejöhessen, ezáltal a praxisközösségi együttműködés előnyei a fogorvosok számára is széles körben elérhetőek legyen és a legmagasabb összegű bértámogatásra is jogosultságot szerezhessenek.

Az így létrejövő szoros praxisközösségi együttműködésekben résztvevő praxisok számának felső korlátja nincs, tehát minden praxisjoggal működő fogorvosi szolgálat részt vehet a saját járásában megalakuló fogorvosi praxisközösségben.

A megalakulás egyszerűbb, hiszen a partnerek köre adott, továbbá indokolt esetben a praxiskezelő felmentésével egy ilyen praxisközösség egynél több járás területén is működhet.

Az új konstrukció nemcsak a minőségi ellátáshoz, hanem a terület ellátásbiztonságához is hozzájárul.

A járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vétele érdekében közzétett felhívás honlapunkon közzétételre került, a beadási határidő 2021. szeptember 26.

A megalakulás folyamatát a kollegiális szakmai vezetők koordinálják, ezért minden praxisjoggal rendelkező és az új forma iránt érdeklődő fogorvosi praxisnak célszerű minél hamarabb jelentkezni az illetékes kollegiális szakmai vezetőnél.

Bővebb információ honlapunkon itt érhető el: https://alapellatas.okfo.gov.hu/jarasi-fogorvosi.../

Új országos kollegiális szakmai vezető fogorvos

A fogorvos kollégák jelentős előtérbe kerülésével, továbbá a szakterületről az igazgatóságunkhoz érkező akut szakmai javaslatok, valamint jövőbe mutató koncepcionális elképzelések megszaporodásával egyértelművé vált, hogy a fogorvosok is aktívan részt kívánnak venni az egészségügyi alapellátás megújításában.

A fogorvosi szakmai közösség aktív támogatása érdekében ezért új országos kollegiális szakmai vezető lépett hivatalba.

Dr. Gszelmann Róbert az elmúlt hónapokban a fogorvos kollégák kezdeményezéseit és szakmai javaslatait igen hatékonyan koordinálta, strukturálta és tevékenyen hozzájárult a szakterület szempontjainak érvényesüléséhez.

Megbízásával az országos kollegiális szakmai vezetők köre végre kiegészült és teljessé vált. Szakmai vezető úr munkájához igazgatóságunk sok sikert kíván.

Pótfelhívás szoros praxisközösségi együttműködések számára

2021. szeptember 26-i póthatáridő került meghirdetésre a korábbi praxisközösségi konstrukciót választó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok számára is, akik 2021. július 25-ig még nem nyújtottak be nyilvántartásba vételi kérelmet.

Ha az újabb praxisközösségek nyilvántartásba vételi kérelme az új határidőig benyújtásra kerül, akkor tagjai jogosultságot szerezhetnek 2021. január 1-ig visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatás összegére, amennyiben 2021. február 28-ig az erre vonatkozó nyilatkozatukat beküldték.

Az új határidő a járási fogorvosi praxisközösségek megalakulásával kapcsolatos jogszabályváltozáshoz kapcsolódóan válik lehetővé.

A pótfelhívással jelentkezőknek szorosabb beadási határidővel és rövidebb hiánypótlási határidővel kell számolniuk.

A pótfelhívás elérhető honlapunkon: https://alapellatas.okfo.gov.hu/szoros-praxiskozossegi.../

Nyilvántartásba vételi kérelmekkel kapcsolatos visszajelzés

A 2021. július 25-ig postára adott nyilvántartásba vételi kérelmek feldolgozása befejeződött.

A beérkezett kérelmek száma jelentősen meghaladta a korábban várt mértéket.

A formai és tartalmi ellenőrzést követően a praxisközösségben résztvevő szolgálatok adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szeptember elején közzétett legfrissebb adatainak figyelembevételével validáltuk.

Ezáltal a hiánypótlások számát a lehető legalacsonyabbra lehetett csökkenteni, mivel a havonta frissülő adatbázisban a korábban még át nem vezetett változások is megjelentek.

Jövő héten megkezdjük az elektronikus értesítések kiküldését a beérkezett kérelmekre.

Az értesítés hiánytalan kérelem esetén a nyilvántartásba vétel igazolásáról, illetve hiba vagy hiányosság esetén a szükséges korrekciókról és a hiánypótlás keretében beküldendő dokumentumokról ad tájékoztatást.

A vállalt szakmai tevékenységek elvégzése, tehát a pontszámok teljesítése a nyilvántartásba vétel tényleges igazolásának napját követő hónap első napján kezdődik.

Köszönjük eddigi együttműködését és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Dr. Végvári Tamás
egészségügyi alapellátási igazgató
2021-09-07 14:23