Tájékoztatás 2020. május 7.

Iktatószám: VIII/277-30/2020.

Tárgy: Kollegák figyelmébe

Tisztelt Kollegák!

A szinte naponta változó helyzetben mindannyiunk számára nehéz követni az eseményeket. A fogorvosok betegellátó tevékenységüket illetően többé kevésbé szakmailag homogén csoportnak tekinthetők, azonban nagyon különböző körülmények között és sokféle élethelyzetben látják el gyógyító feladatukat. Sokrétűbb és differenciáltabb a tevékenységük annál, minthogy csak közfinanszírozott és magánellátókra lehessen felosztani. A járványveszély mutatott rá igazán arra, hogy mennyire heterogén, bonyolult, változatos egyéni helyzeteket tükröző probléma halmazzal állunk szemben. Igyekszünk minden fontosra és lehetőleg gyorsan reagálni, de az egyéni kérdésekre ez nem sikerül mindig. Ez nem csak az időhiány miatt van így, hanem azért is mert nálunk sincs a bölcsek köve, nem vagyunk „mindenhatók és mindent tudók”. Ebben a rendkívüli időszakban ezért sokszor a közös bölcsességre – és persze szakembereket bevonva – kell hagyatkoznunk.

Mindig a legfontosabbakra igyekszünk fókuszálni és általános következtetéseket levonva próbáljuk értelmezni a hektikusan változó, ellentmondásokkal tarkított helyzetet.

A legfrissebbek közül válogatva szeretnénk a kollegákat tájékoztatni.

  • Újra felvettük a kapcsolatot EESZT- ügyben az illetékesekkel, tájékoztattuk őket sűrűsödő problémáinkról és a rendelet betartásának nehézségeiről. Próbáljuk elérni, hogy egy átmeneti, un. próbaidőszak vezesse be a jelentési kötelezettség hatályba lépő teljesítését. Ne a szankciókkal való fenyegetettség, hanem az együttműködési készség és a tolerancia segítse az előírások teljesítését. Ez a törekvésünk azonban semmiféle mentességet nem jelenthet és nem tudhatjuk, hogy a „Hivatal” hogyan él hatósági jogkörével.
  • A közzétett államtitkári levél deklarálja, hogy a közfinanszírozott szolgálatok finanszírozási rendje visszavonásig érvényes. Ezt szóbeli információink is megerősítik és május hónapban valószínűsíthetően nem fog változni.
  • A magánellátók, magánpraxisok rendkívül nehéz helyzetben vannak és a betegellátás újraindítása komoly finanszírozási problémát okoz. Próbálunk ebben is segíteni, de kamarai eszköztárunk és lehetőségeink nagyon behatároltak, mivel csak szakmai érdekvédelmi kompetenciával rendelkezünk. Ezért felvettük a kapcsolatot a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Egészségügyi Szekciójával, akik már korábban beadványokat készítettek és tárgyaltak az illetékes kormányzati szereplőkkel. Munkaanyagukban szerepel a teljes fogászati magánellátás is, az egészségügyi magánellátók egy körülírt csoportjaként. Megkeresésünkre pozitív választ adtak és most vizsgáljuk az együttműködés lehetőségét.

 

Budapest, 2020. május 7.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János

elnök
2020-05-07 18:34