V. A SZAKKÉPZÉSRE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


 

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről


 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről


 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól


 

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi képesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről