Főoldal


 

 

 

Tisztelt Tagjelölt!

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete, az alábbiakban segítséget szeretne nyújtani abban, hogy milyen teendői vannak a fogorvos diplomával rendelkezőnek, a Magyarországon történő egészségügyi tevékenysége megkezdése előtt.

Tájékoztatjuk, hogy a MOK FTESZ országos hatáskörű szerv, így a munkavégzés helyétől függetlenül, a fogorvos diplomával rendelkezők részére, kamarai ügyekben a MOK FTESZ illetékes.

Az egészségügyi járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük a tagjelölteket, hogy az ügyintézéshez elsősorban a személyes megjelenést nem igénylő csatornákat használják ügyeik intézéséhez.

Kérelmüket benyújthatják postai úton illetve a MOK FTESZ Hivatali kapujára is megküldhetik e-papír szolgáltatáson keresztül.

Amennyiben személyesen fárad be irodánkba kérjük, hogy azt a megjelölt ügyfélfogdási időben tegye, és kérelmét kitöltve hozza magával, jelenleg a dokumentumok kitöltéshez nem tudunk helyet biztosítani.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete ügyfélfogadási rendje:

Kedd:  9.00 – 15.00 óráig  és  Csütörtök: 9.00 – 15.00 óráig

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
2021. augusztus 6. és 2021. augusztus 19. közötti időszakban 
az ügyfélfogadás SZÜNETEL.

Tekinetettel arra, hogy a tagfelvételi kérelem elbírálási határideje 15 nap, valamint a kérelemre kiadott határozat szükséges a működési nyilvántartásba történő felvételhez és a munkavállaláshoz, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint az ügyfélfogadási szünet előtt küldje meg a kamarai tagfelvételi kérelemét.

Az ügyintézés menetére vonatkozó tájékoztatót ITT töltheti le.  


 

 

Tisztelt Háziorvosi/Fogorvosi Szolgáltató!

Kedves Kolléga!

2021. június 14-én közzétételre került honlapunkon (alapellatas.okfo.gov.hu) a praxisközösségi konzorciumok, valamint az egyesült és integrált praxisközösségek nyilvántartásba vételi felhívása, valamint május végén néhány ponton módosult a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet, amelyek kapcsán szeretnénk néhány fontos információval szolgálni.

Szoros praxisközösségi együttműködések kialakítása

A praxiskezelő által regisztrált, kollegiális praxisközösségbe felvételt nyert közel 7 ezer háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis számára 2021. június 14-én megnyílt a lehetőség a szoros praxisközösségi együttműködések kialakítására is. Nemcsak azok vehetnek részt ebben a folyamatban, akik egyébként korábban előzetesen már jelezték erre vonatkozó szándékukat, hanem a kollegiális praxisközösségekbe felvételt nyert valamennyi szolgálat, sőt – a rendelet módosításának köszönhetően – indokolt esetben a praxiskezelő felmentésével lényegében minden praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxis részt vehet praxisközösségi konzorcium, illetve egyesült és integrált praxisközösség létrehozásában. Javasoljuk tehát, hogy éljenek a lehetőséggel és az együttműködések kialakítása során vegyenek számításba minden praxist és bátran vegyék fel a kapcsolatot minden közeli kollégával.

Bízunk benne, hogy a nyilvántartásba vételi felhívásban szereplő információk eloszlatják a legutolsó kétségeket is a praxisközösségi vállalásokkal kapcsolatban. A dokumentum részletesen tartalmazza a praxisközösségek feladatait, amelyek lényegében két csoportba sorolhatóak. Az első csoportba azoknak a felméréseknek és fejlesztési terveknek az összeállítása tartozik, amelyekből adatot és információt szeretnénk nyerni arról, hogy a páciensek magasabb szintű ellátása érdekében milyen erőforrások állnak jelenleg rendelkezésükre, illetve a praxisközösségek milyen kompetenciákkal, milyen eszközökkel milyen új tevékenységek megvalósítására lennének nyitottak célzott forrás biztosítása esetén. Ezek közül az első a praxisközösség munkatársainak és szakképesítéseinek felmérése lesz, amelyet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül kell (elektronikusan) elkészíteni. A szakmai feladatok másik csoportja egy folyamatos emelt szintű praxisközösségi szakmai teljesítmény megvalósítása, amelynek konkrét tartalma a felhívás mellékletében szereplő 48 különböző szakmai tevékenységből szabadon kiválasztható, így a praxisközösség szakmai portfóliója egyedileg összeállítható.

A nyilvántartásba vételi kérelem elkészítéséhez ismét egy egyszerű elektronikus űrlap készült, amely már azzal is segíti a kitöltést, hogy kiszűri, ha véletlenül elírásra került a praxis 9 jegyű azonosítója. Az űrlap adataiból a kollegiális praxisközösségi regisztrációnál már kipróbált módon most két dokumentum készül. A nyilvántartásba vételi kérelmet a konzorciumvezető, vagy az új praxisközösségi szolgáltató (képviselője) írja alá, annak mellékletét (a nyilatkozatokat) pedig a praxisközösséget létrehozó szolgálatok orvosai vagy a praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók (képviselői).

A legegyszerűbb feladata azoknak van, akik praxisközösségi konzorciumot kívánnak létrehozni, hiszen erre egyrészt akár ügyvéd közreműködése nélkül is sort keríthetnek, másrészt számukra konzorciumi együttműködési megállapodás mintát tettünk közzé, amelyet felhasználhatnak a konzorcium megalakításához.

Akik 2021. február 28-ig nyilatkoztak és a szoros praxisközösségi együttműködés létrehozásával meg kívánják szerezni a jogosultságukat a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is), azoknak a nyilvántartásba vételi kérelmet, annak mellékletét és a praxisközösség alapító okiratát legkésőbb 2021. július 25-ig aláírva postán kell beküldeniük. Akik eddig az időpontig egyetlen praxisközösség tagjaként sem kérik nyilvántartásba vételüket, azok a legmagasabb összegű orvosi bértámogatás 20%-ára visszamenőlegesen sem lesznek jogosultak, ezért biztatunk mindenkit, hogy éljen a rendelkezésre álló lehetőséggel.

Módosult a praxisközösségekről szóló rendelet

A szakmai és érdekképviseleti szervekkel történt korábbi egyeztetéseket követően módosult a praxisközösségekről szóló kormányrendelet. Pontosításra került a praxisközösségekben résztvevő praxisok száma, így egy praxisközösségben legalább 5, legfeljebb 10 praxis vehet részt, illetve minden praxis egyszerre csak egy praxisközösséghez tartozhat. A módosításnak köszönhetően a rendeletben nevesítésre került, hogy a fogorvosi praxisok is részt vehetnek a szoros praxisközösségi együttműködésekben, 5 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxisonként egy fogorvosi praxis is csatlakozhat. Az egyes alapellátási körzeteknek már nem szükséges egymással közvetlenül határosnak (szomszédosnak) lenniük, hanem elegendő, ha azok egymás közelében (egy járásban) vannak. Az érdekképviseleti szervek kifejezett kérésére a praxisközösségeknek és tagjaiknak az érintett körzetekben praxisjoggal rendelkező orvosok befolyása alatt kell maradniuk. Indokolt esetben a fent bemutatott feltételek közül a praxisközösségek létszáma, valamely tag kollegiális praxisközösségi tagságának elmulasztása, vagy a járáshatárok átlépése esetén a praxiskezelő kérelemre felmentést adhat.

*             *             *

A nyilvántartásba vételre 2021. július 25-ig bőséges idő, 40 nap áll rendelkezésre, mégis kérjük, hogy a kapcsolatfelvételt a kollégákkal ne halasszák a nyári szabadságolások és helyettesítések időszakára. Ha nem biztosak még a közös praxisközösségi együttműködés pontos formájában, akkor javasoljuk, hogy most válasszák a legegyszerűbbet, a praxisközösségi konzorciumot, használják bátran az ehhez készített iratmintánkat, hiszen később bármikor átalakulhatnak más formába is.

Most ismét egy adminisztrációs feladatot kell lebonyolítanunk, de bízunk benne, hogy a felhívás részletes szövegezése, a vállalható szakmai tevékenységek bősége, az azok közötti választás szabadsága, az elektronikus űrlap által nyújtott támogatás és a kitöltésre kész konzorciumi együttműködési megállapodás minta kellő segítséget nyújt majd ehhez a folyamathoz, minimálisra csökkentve az erre fordítandó értékes munkaidőt.

Minderre azért van szükség, mert hiszünk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban Kollégáinkkal közösen meg tudjuk teremteni a megújuló egészségügyi alapellátás legfontosabb pilléreit, országszerte kiváló szakmai együttműködések jöhetnek létre, megtapasztalhatjuk a jól végzett munka örömét, tehetünk pácienseink egészségének megóvása érdekében és hozzájárulhatunk társadalmunk egészségi állapotának javításához.

Köszönjük eddigi együttműködését, a védekezésben végzett emberfeletti munkáját és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Dr. Végvári Tamás

egészségügyi alapellátási igazgató

Országos Kórházi Főigazgatóság

Alapellátásfejlesztési Igazgatóság


 

 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség ismét megkereste meg a Magyar Orvosi Kamarát, hogy saját eszközeivel szeretne köszönetet mondani a magyar egészségügyi dolgozóknak az elmúlt hónapok megfeszített, hősies munkájáért


 

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt hetekben számos telefonos megkeresés érkezett páciensektől a Fogorvosi Tagozat titkárságára azzal kapcsolatban, hogy elindult-e már az alapellátó fogászati ellátás.

A panaszokra általánosan jellemző volt, hogy az említett megyékben egyes településeken nem lehet a fogorvost elérni, legfeljebb fájdalomcsillapítót és „jó tanácsot” kap, hogy menjen az ügyeletre, vagy sürgős esetben beutalóval a szájsebészetre.

A betegek érdeklődnek, hogy hol tehetnek panaszt, pl. az illetékes önkormányzat jegyzőjénél, vagy a Kormányhivatalnál az illetékes Népegészségügyi Osztályon. Kötelességünk, hogy felhívjuk a kollegák figyelmét ezekre a betegpanaszokra.

A MOK FTESZ részére érkezett számos visszajelzés kapcsán, tisztelettel felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos eljárásrend és szabályozások alapján, a fogászati alapellátás 2020. május 4-től újra indult.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. § (1) bekezdése – mely szerint a fogászati alap-és szakellátás keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtására kerülhet sor - 2020. május 4-től hatályát vesztette.

Erről a tényről minden NEAK szerződött területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxist értesítést kapott (megjegyezzük, hogy a rendelet e tekintetben nem tesz különbséget NEAK-al szerződött vagy magánellátó között.)

COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatos eljárásrendek, ezen belül a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának ajánlása részletes iránymutatást adnak az ellátók számára, hogy az általános, egészségügyi veszélyhelyzetben fokozott infekciókontroll szabályainak betartása mellett, milyen egyéb – a pandémiás időszak sajátosságainak megfelelő – szempontok figyelembevételével lehet a betegellátást folytatni.
https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index

Szíves tájékoztatásul, kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János


 
Előző Következő