Főoldal


 

Iktatószám: VIII/277-30/2020.

Tárgy: Kollegák figyelmébe

Tisztelt Kollegák!

A szinte naponta változó helyzetben mindannyiunk számára nehéz követni az eseményeket. A fogorvosok betegellátó tevékenységüket illetően többé kevésbé szakmailag homogén csoportnak tekinthetők, azonban nagyon különböző körülmények között és sokféle élethelyzetben látják el gyógyító feladatukat. Sokrétűbb és differenciáltabb a tevékenységük annál, minthogy csak közfinanszírozott és magánellátókra lehessen felosztani. A járványveszély mutatott rá igazán arra, hogy mennyire heterogén, bonyolult, változatos egyéni helyzeteket tükröző probléma halmazzal állunk szemben. Igyekszünk minden fontosra és lehetőleg gyorsan reagálni, de az egyéni kérdésekre ez nem sikerül mindig. Ez nem csak az időhiány miatt van így, hanem azért is mert nálunk sincs a bölcsek köve, nem vagyunk „mindenhatók és mindent tudók”. Ebben a rendkívüli időszakban ezért sokszor a közös bölcsességre – és persze szakembereket bevonva – kell hagyatkoznunk.

Mindig a legfontosabbakra igyekszünk fókuszálni és általános következtetéseket levonva próbáljuk értelmezni a hektikusan változó, ellentmondásokkal tarkított helyzetet.

A legfrissebbek közül válogatva szeretnénk a kollegákat tájékoztatni.

 • Újra felvettük a kapcsolatot EESZT- ügyben az illetékesekkel, tájékoztattuk őket sűrűsödő problémáinkról és a rendelet betartásának nehézségeiről. Próbáljuk elérni, hogy egy átmeneti, un. próbaidőszak vezesse be a jelentési kötelezettség hatályba lépő teljesítését. Ne a szankciókkal való fenyegetettség, hanem az együttműködési készség és a tolerancia segítse az előírások teljesítését. Ez a törekvésünk azonban semmiféle mentességet nem jelenthet és nem tudhatjuk, hogy a „Hivatal” hogyan él hatósági jogkörével.
 • A közzétett államtitkári levél deklarálja, hogy a közfinanszírozott szolgálatok finanszírozási rendje visszavonásig érvényes. Ezt szóbeli információink is megerősítik és május hónapban valószínűsíthetően nem fog változni.
 • A magánellátók, magánpraxisok rendkívül nehéz helyzetben vannak és a betegellátás újraindítása komoly finanszírozási problémát okoz. Próbálunk ebben is segíteni, de kamarai eszköztárunk és lehetőségeink nagyon behatároltak, mivel csak szakmai érdekvédelmi kompetenciával rendelkezünk. Ezért felvettük a kapcsolatot a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Egészségügyi Szekciójával, akik már korábban beadványokat készítettek és tárgyaltak az illetékes kormányzati szereplőkkel. Munkaanyagukban szerepel a teljes fogászati magánellátás is, az egészségügyi magánellátók egy körülírt csoportjaként. Megkeresésünkre pozitív választ adtak és most vizsgáljuk az együttműködés lehetőségét.

 

Budapest, 2020. május 7.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János

elnök


 

 

 

 

 

 

Iktsz: VIII/277-26/2020.

Kedves Kollegák!

Csütörtök óta megszámlálhatatlan megkeresés érkezett hozzánk kollégáinktól az összes kommunikációs csatornánkon keresztül. Az elmúlt napokban „forró dróton” folyamatosan konzultáltam, véleményt cseréltem a Fogorvosi Tagozat elnökségének tagjaival, a fogorvosszakma vezetőivel, kamarai jogi szakértővel, annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk, mit jelent számunkra a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet módosítása „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása.”

Kétségkívül az ország létérdeke a gazdaság beindulása, az érettségi vizsgák megszervezése, vagy az orvosegyetemek végzős hallgatóinak diplomához jutása és sorolhatnám tovább a kényszerítő szükséget. Azonban a fogászati ellátás eddigi ésszerű korlátozásának a fokozatok nélküli teljes feloldása a járvány terjedése szempontjából kritikus helyzetet teremthet. A hosszú hétvége nem adott elegendő időt és lehetőséget a felkészülésre, különösen mikor a médián keresztül a lakosság arról értesült, hogy végre akadályoztatás nélkül fordulhat fogorvoshoz bármilyen panaszával, problémájával. Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege. A rendelet ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a betegellátást nem a járvány előtti helyzet szerint szabályozza, hanem a veszélyhelyzet korlátozását szolgáló minden intézkedés érvényben marad. Kiemelten a védekező eszközök, ruházat, a fogászati infekciókontroll és az összes fertőzést megelőző eszköz, fertőtlenítőszer, stb. szigorú használata és folyamatos biztosítása. Ellentmondásos továbbá, hogy eltérően szabályozza a közfinanszírozott alapellátást és szakellátást, továbbá a magánellátást, a fertőzött vagy fertőzés gyanús betegek ellátásra vonatkozóan. Az ország különböző területén működő fogorvosi szolgálatok (közfinanszírozott és magán) esetében nem csak életszerűtlen, hanem többnyire kivitelezhetetlen, hogy minden esetben megelőzze a fogászati kezelést az ilyenkor kötelezően elrendelt SARS-COV2 vírus PCR vizsgálata.

A fogorvosok tömeges jelzéseit fogadva ismételten le kell szögeznünk, hogy a Kamara köztestületként csak ajánlást fogalmazhat meg.  Sajnálatos, hogy a rendeletek ill. azok módosításai nem adnak egyértelmű útmutatást, segítséget a kollégák számára a teljes körű ellátás újraindításához.

 • Minden körülmény között fenn kell tartani a legszigorúbb fertőzést megelőző infekciókontroll szabályokat. (Lásd Országos Epidemológiai Központ, Szakmai Kollégium, NNK Eljárásrend)
 • Bővíteni lehet a sürgősségi ellátások körét, el lehet végezni azokat a beavatkozásokat, amelyek eddigi késleltetése, vagy további halasztása egészségkárosodással, szövődmények kialakulásával járhatnak.
 • Elsősorban a korábban megkezdett ellátások folytatására és a halasztott kezelések elkezdésére kell törekedni.
 • Amennyiben elkerülhetetlenek az aerosol-képződéssel járó beavatkozások, teljes védőfelszerelésben, potenciálisan fertőző betegként kell kezelni a pácienst. Amennyiben reális lehetőség van ilyenkor a kezelést megelőzően PCR vizsgálatot kérni, akkor ezt meg kell tenni és ennek eredményétől függően kell elvégezni a beavatkozást.  
 • Lehetőleg ne fogadjunk új betegeket, legfeljebb csak sürgősségi ellátás nyújtására, ne kezdjünk bele új betegnél több üléssel járó kezelésbe.
 • Minden rendelkezésre álló eszközzel korlátozzuk a betegek nagyobb számú megjelenését a rendelőben. Kevés beteget, időben elosztva lássunk el.
 • A betegek megjelenését ésszerű korlátok közé szorítva, időben lépcsőzetesen elosztva fogadjuk. (Előre egyeztetve, időre berendelve, várakozó lista szerint.)
 • Ésszerű korlátot szabjunk a média sugallta, hirtelen jelentős számban megnövekvő páciens igények azonnali kielégítésére.

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése érvényben van, ez felül ír minden szabályt. A járvány terjedésének korlátozása, a beteg, az egészségügyi személyzet és saját családi környezetünk védelme a legfőbb érdek. Ezt mondatja velünk a hivatás felelőssége a napi helyzethez alkalmazkodó, életszerű gyakorlat, és a józan ész diktálta cselekvés szükségszerűsége, mivel a jogszabály nem ad elegendő útmutatást az elkövetkező nehéz időszakra.

Az ajánlás minden kollégánkhoz szól, közfinanszírozott és magánellátásban gyógyító fogorvoshoz egyaránt, mert végső soron ugyanabban a helyzetben vagyunk mindannyian és a járványveszély, a vírus sem tesz különbséget közöttünk.

Budapest, 2020. május 3.

Az Elnökség nevében,

kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

 


 

 

 
Előző Következő