Főoldal

Tisztelt Kollégák!

A 2023 július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók besorolási bértáblája módosult és a fizetési osztályok emelkedtek. Sokszor merül fel a kérdés, hogy szükséges-e a munkaszerződés módosítása, illetve feltétlenül kötelező-e szakdolgozó munkabérét növelni?

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete fogászati praxisokra specializálódott adótanácsadót kért fel, hogy adjon tájékoztatást tagjainknak és segítsen eligazodni a jogszabályok útvesztőjében, addig is amíg Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár ígérete szerint a szakdolgozói bértámogatás fedezetét a praxisok megkapják.

Ezúton Mart László adótanácsadó tájékoztatását továbbítjuk tagjaink felé.

Mindemellett továbbra is fenntartjuk, hogy a joggyakorlat alapján Dr. Békássy Szabolcs korábban már szintén megosztott gondolatai is helytállóak:

"Nincs arról tudomásunk továbbra sem, hogy az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakdolgozók 18%-os béremelésének fedezetéhez ne lenne meg kormányzati szándék, sőt több nyilvános fórumon megtörtént a közelmúltban ennek a bejelentése az egészségpolitikai döntéshozók részéről. Jelenlegi információnk szerint az ehhez szükséges források elkülönítésére is már sor került, a kifizetés technikai megvalósításához szükséges jogszabály módosítása pedig folyamatban van. Érthető, hogy sokakat aggodalommal töltött el, hogy a NEAK júliusi tablójában még nem látták ezeket a forrásokat, mindazonáltal ezek kifizetése akár visszamenőlegesen is meg fog történni. Arra kérlek Benneteket, hogy azon praxisok esetében, ahol a szakdolgozók bére nem érte el az „E” kategória szerinti mértéket, beszéljetek a könyvelőtökkel, hogy a források rendelkezésre állását követően utólagos kifizetésként számolják majd el a bérszámfejtés során, addig pedig a korábbi mértékű béreket fizessétek ki. Úgy gondolom, hogy a szakdolgozókat a 18%-os emelésről tájékoztatni tudjátok."


Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök


 

Tisztelt Kollégák!

A mai napon a csatolt kéréssel fordultunk Dr. Takács Péter Államtitkár Úrhoz, hogy az összes fogorvosi praxisra újabb teherként nehezedő kezelőegység felülvizsgálat kapcsán konszenzusos megoldás kerülhessen kialakításra.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes

elnök


 

Tisztelt Kollégák!

A közelmúltban mind az írott sajtóban, mind a médiában, valamint az internetes szakmai fórumokon számos egymásnak ellentmondó, a kollégák megtévesztésére irányuló, hangulatkeltő információ jelent meg az alapellátásban történő szakdolgozói béremelés elmaradásával kapcsolatban.

Mindezek egységesen kérdőjelezték meg Államtitkár Úr, valamint az országos kollegiális szakmai vezetők, valamint a MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnökének arra vonatkozó ígéretét, és tájékoztatójának valódiságát, mi több szavahihetőségét, hogy az alapellátásban a szakdolgozók béremelése egy jogszabály módosítást követően nem marad el, hanem utólagos kifizetések formájában megvalósul.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=274189

Az országos kollegiális szakmai vezetők előzetes jóváhagyásával az alábbiakban változatlan formában és tartalommal mellékeljük Dr. Békássy Szabolcs tárgykörben írt erre vonatkozó levelét.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes


 

 

 

Tisztelt Kollégánk!

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, mint az orvostechnikai eszközök tekintetében kijelölt nemzeti hatóság, valamint ennek keretében az időszakos felülvizsgálatokat végző szervezeteket kijelölő hatóság az alábbiakról nyújtott tájékoztatást. 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása megjelent [35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet által] 2021. augusztus 17. napján és hatályba lépett 2021. augusztus 23-án azzal, hogy az időszakos felülvizsgálatra vonatkozó része 2023. május 26. napjától hatályos.

2023. május 26. napját követően az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök köre bővült, további néhány eszközcsoport („Megnevezése”) és a vizsgálat gyakoriságának ideje megváltozott. Az egyik ilyen új eszközcsoport pedig a fogászati kezelőegységek. Továbbá az EüM rendelet 27. § (6) és (7) bekezdései szerint: 

(6) Az OGYÉI az időszakos felülvizsgálatra feljogosított szervezeteket és az eszközök időszakos felülvizsgálatát ellenőrizheti akár az eszköz vizsgálatával, akár a vizsgálat megtörténtét igazoló dokumentáció ellenőrzésével.

(7) Az időszakos vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell. A dokumentációt a végfelhasználó műszerfelelőse köteles megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, az egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni.

A fentiek alapján, ha az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközcsoport tekintetében a felülvizsgálat az egészségügyi szolgáltató hibájából vagy mulasztásából nem következik be, akkor az OGYÉI az egészségügyi szolgáltatót egy esetleges hatósági ellenőrzés eredményeképpen figyelmeztetheti, vagy akár pénzbírsággal is sújthatja amellett, hogy a szükséges bejelentést megteszi a működési engedélyt kiadó szervek felé (NNK, Vármegyei Kormányhivatal). Mindezekre figyelemmel kérem, hogy látogasson el az OGYÉI honlapjára, ahol az időszakos felülvizsgálatot érintő orvostechnikai eszközökről talál egy általános tájékoztatót és a kötelezően felülvizsgálandó eszközökről egy összefoglaló táblázatot. https://ogyei.gov.hu/idoszakos_felulvizsgalat

Eszközcsoport sorszáma: 23.
Eszközcsoport megnevezése: Fogászati kezelőegység
Felülvizsgálati év: 1 évente

A fenti előírás sajnos tagjaink számára újabb terhet jelent, ezért jogszabályváltozás kezdeményezésében gondolkodtunk, azonban mivel jogharmonizációs célú módosításról van szó, azaz az uniós tagságból fakadó jogok érvényesítését biztosító nemzeti jogi környezet megteremtése érdekében került rá sor, megváltoztatása eredményesen nem kérhető.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök


 

 

Beszámoló a MOK 2023. június 3-ára összehívott Országos Küldöttközgyűlésén történtekről.


 

Tisztelt Kollégák!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a különböző sajtóorgánumokban megjelent híresztelésekkel ellentétben az alapellátásban - így a fogászati praxisokban - dolgozó szakdolgozói béremelés sem marad el.

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár a HAOSZ szakmai fórumán a fogorvosok kérdésére megerősítette, hogy szakdolgozói kollégáink bérredezése párhuzamosan zajlik, a jogalkotói folyamat egy másik jogszabályában kerül módosításra.
Az első magasabb összegű bértámogatásra fordítható összeg előreláthatóan 2023. augusztusában kerül folyósításra.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök


 

 
Előző Következő