Főoldal

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a Magyar Orvosi Kamara Székházában zajló felújítási munkálatok miatt irodánkban a személyes ügyfélfogadás - várhatóan augusztus 20-ig - szünetel.

Megértésüket ezúton is köszönjük!


 

 

Kedves Kollégák!

Örömmel és büszkeséggel osztom meg Önökkel, hogy a Magyar Orvosi Kamara május 28-án megrendezett Országos Küldöttközgyűlésén abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy Dr. Kincses Gyula, a MOK elnöke Hippokratész Emlékérem díjat adott át a Fogorvosok Területi Szervezete korábbi elnökének, Prof. Dr. Hermann Péternek.

Mindig örömteli egy szervezet számára, ha elismerik vezetői, tagjai munkásságát. Hermann Professzor Úr különleges, sok mindenre kiterjedő elkötelezettsége pedig - amit bármely korábbi és jelenlegi kamarai struktúrában követhettünk - mindannyiunk számára  példaértékű.
Hippokratész


Dr. Kárász Anikó, a MOK fogorvos főtitkára
rövid bemutatásában az alábbiakban méltatta
Professzor Urat:


 

 

Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Linninger Mercedes vagyok, 1998-ban végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, és végzésem óta a budapesti Fogpótlástani Klinikán dolgozom. Szenvedélyesen szeretem a szakmámat és az oktatói munkámat egyaránt. Lenyűgöz az ismeretek megszerzése és átadása, ezért újra és újra beültem az iskolapadba. A fogorvostudomány után jogot, gazdaságtant, kommunikációelméletet is tanultam, és hiszem, hogy ezen ismereteimet kamatoztatni tudom majd a fogorvosok érdekeinek képviseletében.

Egészen korán megbizonyosodtam arról, hogy örömmel dolgozom a közösségért, már egyetemi hallgatóként is részt vettem ilyen irányú munkákban.

Végzésem óta vagyok a Magyar Orvosi Kamara tagja, és e tagságomat akkor sem függesztettem fel, amikor a jogszabályi háttér opcionálisnak engedte azt, mert a céljaim közt mindig is szerepelt a közösségért munkálkodás. 2000 óta vagyok területi és országos küldött, majd az önálló Fogorvosok Területi Szervezetének megalakulása után nem sokkal a Közép-magyarországi Etikai Bizottság tagja lettem, ahol nyolc éven át dolgoztam kiváló kollégákkal. 2019-ben a fővárosi fogorvosok a budapesti választókerület elnökévé választottak.

2017-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Hermann Péter Elnök Úr megbízott azzal, hogy képviseljem a Kamarát és Magyarországot az Európai Fogorvosok Tanácsában, ahol az MFE elnöke, Nagy Katalin Professzor Asszony mellett dolgozhattam. Ezt követően számos külkapcsolati feladatot láttam el Gerle János Elnök Úr megbízásából is.

Ők voltak azok a személyek, akik elindítottak azon az úton, amely oda vezetett, hogy vállaltam az elnökjelöltséget az időközi választásokon.

Szerencsés ember vagyok, a szakmát a hazai fogorvostudomány egyik fellegvárában tanulhattam és gyakorolhatom jelenleg is. A munkahelyi vezetőim neve mindig összecsengett a szakmapolitikával és az érdekképviselettel. Lenyűgözött a munkásságuk, precizitásuk, diplomáciai érzékük. Van mit tanulnom, de tudok, és akarok is tanulni mindazoktól, akik e nehéz időkben nem felejttetek el tenni a szakmáért.

A Kamara a magyar fogorvosok legnagyobb közössége, nemes múlttal, hangsúlyos jelennel és ígéretes jövővel. Nekünk olyan gyökereink vannak, amelyek példaként szolgálnak az orvostársadalom más területei számára is, és amelyek az ismert törzsön új hajtásokat is táplálni tudnak.

A szakmai közösségünk relatív homogén és egységes, de az egyes ellátási területek különböző problémákkal, érdekekkel és igényekkel rendelkeznek. Alapellátók, szakellátók, Eszj. törvény alá tartozók, TEK nélküliek, mostohán kezelt iskolafogorvosok, és kevéssé képviselt, de annál nagyobb számú magánfogorvosok vagyunk. Mindannyiunk képviselete egyaránt fontos és hangsúlyos, a keleti végektől a nyugati határszélig. Mindemellett azonban kifelé az egységünk lehet a mi igazi erőnk, legyen szó akár a nagy Kamaráról, vagy az egészségügyi szakágazatról. Ehhez szükségünk van strukturális és kommunikációs megújulásra, de szakmai autonómiánk megőrzésére és megerősítésére is. A mi jövőképünk ilyen!

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete újonnan megválasztott elnökeként én mindannyiuk munkájára számítok. Az évtizedek óta a Kamaráért dolgozók megkérdőjelezhetetlen tapasztalatára és az új generáció dinamikus tenni akarására egyaránt. Együttműködésünk a szakmai szervezetekkel elengedhetetlen. Csapatban kell gondolkodnunk és dolgoznunk.

Néhány évtizede egy elhivatott kis ember tizenhárom nagyon különböző korú és hátterű, de együtt küzdeni akaró tehetséges sportolót kovácsolt megingathatatlan egységgé és vezetett az olimpiai dobogó legfelső fokára háromszor egymás után. Mert meggyőző volt, és mert szenvedélyesen hitt a csapatában. Szeretnék olyan hittel, meggyőződéssel és elszántsággal dolgozni a magyar fogorvos-társadalomért, ahogyan azt Kemény Dénes tette a vízilabda sportért.

Köszönetet mondok az elődöknek, akik sosem féltek ringbe szállni jó ügyekért. Karizmatikus elnökök, prof. dr. Hermann Péter és dr. Gerle János után erre az útra lépni nem könnyű, de nagyon megtisztelő.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének első női elnökeként tehát hadd köszöntsem Önöket, és ígérjem, hogy szervezetünket

Marie Curie szakmai alázatával,

Margaret Thatcher vasakaratú elhivatottságával, és

Marilyn Monroe eleganciájával szeretném vezetni az új jövőkép megvalósítása felé.

Dr. Linninger Mercedes


 

 

 

 

 

 
Előző Következő