Főoldal

Tisztelt Kollégák!

A mai napon a csatolt kéréssel fordultunk Dr. Takács Péter Államtitkár Úrhoz, hogy az összes fogorvosi praxisra újabb teherként nehezedő kezelőegység felülvizsgálat kapcsán konszenzusos megoldás kerülhessen kialakításra.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes

elnök


 

Tisztelt Kollégák!

A közelmúltban mind az írott sajtóban, mind a médiában, valamint az internetes szakmai fórumokon számos egymásnak ellentmondó, a kollégák megtévesztésére irányuló, hangulatkeltő információ jelent meg az alapellátásban történő szakdolgozói béremelés elmaradásával kapcsolatban.

Mindezek egységesen kérdőjelezték meg Államtitkár Úr, valamint az országos kollegiális szakmai vezetők, valamint a MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnökének arra vonatkozó ígéretét, és tájékoztatójának valódiságát, mi több szavahihetőségét, hogy az alapellátásban a szakdolgozók béremelése egy jogszabály módosítást követően nem marad el, hanem utólagos kifizetések formájában megvalósul.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=274189

Az országos kollegiális szakmai vezetők előzetes jóváhagyásával az alábbiakban változatlan formában és tartalommal mellékeljük Dr. Békássy Szabolcs tárgykörben írt erre vonatkozó levelét.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes


 

 

 

Tisztelt Kollégánk!

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, mint az orvostechnikai eszközök tekintetében kijelölt nemzeti hatóság, valamint ennek keretében az időszakos felülvizsgálatokat végző szervezeteket kijelölő hatóság az alábbiakról nyújtott tájékoztatást. 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása megjelent [35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet által] 2021. augusztus 17. napján és hatályba lépett 2021. augusztus 23-án azzal, hogy az időszakos felülvizsgálatra vonatkozó része 2023. május 26. napjától hatályos.

2023. május 26. napját követően az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök köre bővült, további néhány eszközcsoport („Megnevezése”) és a vizsgálat gyakoriságának ideje megváltozott. Az egyik ilyen új eszközcsoport pedig a fogászati kezelőegységek. Továbbá az EüM rendelet 27. § (6) és (7) bekezdései szerint: 

(6) Az OGYÉI az időszakos felülvizsgálatra feljogosított szervezeteket és az eszközök időszakos felülvizsgálatát ellenőrizheti akár az eszköz vizsgálatával, akár a vizsgálat megtörténtét igazoló dokumentáció ellenőrzésével.

(7) Az időszakos vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell. A dokumentációt a végfelhasználó műszerfelelőse köteles megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, az egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni.

A fentiek alapján, ha az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközcsoport tekintetében a felülvizsgálat az egészségügyi szolgáltató hibájából vagy mulasztásából nem következik be, akkor az OGYÉI az egészségügyi szolgáltatót egy esetleges hatósági ellenőrzés eredményeképpen figyelmeztetheti, vagy akár pénzbírsággal is sújthatja amellett, hogy a szükséges bejelentést megteszi a működési engedélyt kiadó szervek felé (NNK, Vármegyei Kormányhivatal). Mindezekre figyelemmel kérem, hogy látogasson el az OGYÉI honlapjára, ahol az időszakos felülvizsgálatot érintő orvostechnikai eszközökről talál egy általános tájékoztatót és a kötelezően felülvizsgálandó eszközökről egy összefoglaló táblázatot. https://ogyei.gov.hu/idoszakos_felulvizsgalat

Eszközcsoport sorszáma: 23.
Eszközcsoport megnevezése: Fogászati kezelőegység
Felülvizsgálati év: 1 évente

A fenti előírás sajnos tagjaink számára újabb terhet jelent, ezért jogszabályváltozás kezdeményezésében gondolkodtunk, azonban mivel jogharmonizációs célú módosításról van szó, azaz az uniós tagságból fakadó jogok érvényesítését biztosító nemzeti jogi környezet megteremtése érdekében került rá sor, megváltoztatása eredményesen nem kérhető.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök


 

 

Beszámoló a MOK 2023. június 3-ára összehívott Országos Küldöttközgyűlésén történtekről.


 

Tisztelt Kollégák!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a különböző sajtóorgánumokban megjelent híresztelésekkel ellentétben az alapellátásban - így a fogászati praxisokban - dolgozó szakdolgozói béremelés sem marad el.

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár a HAOSZ szakmai fórumán a fogorvosok kérdésére megerősítette, hogy szakdolgozói kollégáink bérredezése párhuzamosan zajlik, a jogalkotói folyamat egy másik jogszabályában kerül módosításra.
Az első magasabb összegű bértámogatásra fordítható összeg előreláthatóan 2023. augusztusában kerül folyósításra.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Linninger Mercedes
elnök


 

 

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. április 4-én részt vehettünk a Belügyminisztérium Egészségügyért felelős Államtitkársága által koordinált Alapellátási Munkacsoport Indikátor és Finanszírozási Bizottságának ülésén.

Szakmai egyeztetések eredményeképpen a háziorvos és házi gyermekorvos kollégák képviselői mellett a fogorvos szakma részéről hárman kaptak meghívást az egyeztetésre.

A hónap elején kézhez kapott finanszírozás ismeretében lehetőségünk nyílt az indikátor-rendszerrel kapcsolatos néhány fontos észrevételt tennünk:

-          javaslatot tettünk arra, hogy a finanszírozási rendszer vegye figyelembe a praxisok méretét, igazodjon az ellátandó lakosság számarányához

-          a kollégák visszajelzéseire támaszkodva ismertettük az indikátorok anomáliáit (pl. fogatlan páciensek megjelenése a rendelésen degradálja a 3. számú „fogkő eltávolítás” indikátor pontszámát stb…)

-          felhívtuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) képviselőinek figyelmét az indikátorok „túlérzékenységére”: kis számú hiba esetén is jelentős veszteség érheti a szolgáltatókat.

Felvetéseink kapcsán mind az Államtitkárság, mind pedig a NEAK képviselői egyetértettek abban, hogy az ismertetett problémás esetek további elemzést kívánnak, ezért lehetőséget kaptunk a NEAK-kal való közvetlen és kizárólag a fogorvos szakmát érintő egyeztetésre.

Tisztelt alapellátásban dolgozó Kollégák!

Szeretnénk az egyeztetés során a jelenlegi indikátorokkal kapcsolatban a lehető legtöbb alapellátó fogorvos véleményét képviselni, ezért kérjük Önöket, hogy juttassák el azokat az alábbi elérhetőségek egyikére 2023. április 11-ig.

Kollegiális Szakmai Vezetők elérhetőségei megtalálhatók:

https://alapellatas.okfo.gov.hu/terueleti-kollegialis-szakmai-vezeto/

vagy

a Fogorvosok Területi Szervezetének elérhetőségére: tagsagiforumftesz@gmail.com

Kollegiális üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Hermann Péter 

Dr. Gszelmann Róbert

Dr. Linninger Mercedes

Egészségügyi Szakmai Kollégium
Fog- és Szájbetegségek Tagozata

Országos Fogorvos Kollegiális Szakmai Vezető

MOK
Fogorvosok Területi Szervezete

 Budapest, 2023. április 4.


 
Előző Következő